درآمد ۱۷۵ میلیون تومانی زنان خراشاد در اوقات فراغت

درآمد ۱۷۵ میلیون تومانی زنان خراشاد در اوقات فراغت

فاطمه ذاکریان، مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی زنان خراشاد،  گفت: زنان روستای خراشاد از آغاز امسال ۲۵ هزار متر حوله و دستمال سنتی در اوقات فراغت خود تولید کردند که هر متر از این محصولات، با قیمت ۷ هزار تومان به فروش رسیده است.

ذاکریان افزود: ۲۱۵۵ متر از تولیدات امسال حوله و دستمال های سنتی روستای خراشاد در استان‌های تهران، کرمان، مرکزی، خراسان رضوی، قم و اصفهان و همچنین ۴۵ متر حوله و ۱۵۰ دستمال سنتی نیز برای معرفی و تبلیغ محصول در کشورهای هلند، فرانسه، سوئد و آلمان به فروش رسیده است.
شرکت تعاونی زنان روستای خراشاد از سال ۸۲ راه اندازی شده است که اکنون ۲۹۷ عضو دارد و ۲۵۰ نفر از این اعضا، در اوقات فراغت خود حوله و دستمال سنتی می بافند.
هنر حوله بافی زنان خراشاد با نام توبافی در میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است.
تو بافی یا تون بافی، به مهارت تولید انواع پارچه های سنتی پنبه ای یا ابریشمی گفته می شود و از صنایع دستی اصیل و بومی استان خراسان جنوبی است.