حکم جالب قاضی گنبدی برای یک راننده بدون گواهینامه؛

حکم جالب قاضی گنبدی برای یک راننده بدون گواهینامه؛

یک قاضی در گنبدکاووس فردی را که بدون گواهینامه رانندگی کرده بود به انجام خدمات عمومی محکوم کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق و به نقل از دادگستری گلستان، قاضی نقی زاده موسوی، فردی را که بدون گواهینامه رانندگی کرده بود، به انجام خدمات عمومی محکوم کرد.

قاضی نقی زاده موسوی اظهار کرد: فردی که بدون گواهینامه رانندگی کرده بود به انجام خدمات عمومی محکوم شد. این فرد باید به مدت ۵۴۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در شهرداری گنبدکاووس برای پاکسازی خیابان‌ها انجام دهد.

نقی زاده اضافه کرد: راننده خاطی همچنین تا پنج سال از رانندگی محروم است. ضمانت اجرای این حکم، پنج ماه حبس است.