حمایت بی نظیر شهردار بیرجند از معلولین

حمایت بی نظیر شهردار بیرجند از معلولین

مبلغ واریزی و مساعدت شهرداربیرجند که بمناسبت ۱۲آذر درجشن روز معلولین حضور داشتندبین معلولینی که کارت قرعه کشی دریافت نمودند توزیع شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران گفتنی است مبلغ بیست میلیون تومان که از سمت شهرداری و شهرداربیرجندبرای معلولین بمناسبت ۱۲آذرماه اهدا شده بود صبح امروز در شرکت توانجویان بین ۱۵۵ معلولی که کارت قرعه کشی در جشن ۱۲آذرماه دریافت نمودند توزیع شد

خبر از خبرنگار توانیاب پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران امیرحسین صادقپور