حضور ووشوکار خراسان جنوبی در رقابت های بین المللی رئیس هیئت ووشوخراسان جنوبی خبرداد:

حضور ووشوکار خراسان جنوبی در رقابت های بین المللی

مجید خرمشاد رئیس هیئت ووشوخراسان جنوبی گفت:مجید خرمشاد به عنوان نماینده استان در رقابت های بین المللی جام صلح و دوستی ووشو به عنوان نماینده ایران رو در روی حریفان به روی سکو خواهد رفت.

وی افزود:این دوره از رقابت ها به میزبانی استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان از یازدهم تا سیزدهم اسفند ماه جاری برگزار می شود.