حضور ورزشکاران طبسی در رقابت های کشوری اسکیت رییس ورزش و جوانان شهرستان طبس خبرداد :

حضور ورزشکاران طبسی در رقابت های کشوری اسکیت

حسین قدیمی رییس ورزش و جوانان شهرستان طبس گفت:هستی عبدالهی به عنوان نماینده شهرستان طبس در رقابت های کشوری قهرمانی سرعت که دهم اسفند ماه جاری به میزبانی بندرعباس برگزار می شود،یکی از نمایندگان استان در این رقابت ها خواهد بود.

وی افزود:در مرحله نهایی رول بال مردان که هفدهم اسفند ماه جاری به میزبانی تهران برگزار خواهد شد،نمایندگان طبس نیز در این استان حضور خواهند داشت.

ورزشکاران طبسی در رقابت های کشوری اسکیت حضور می یابند.