حدود ۹۹ درصد نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی خراسان جنوبی تایید صلاحیت شدند؛

حدود ۹۹ درصد نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی خراسان جنوبی تایید صلاحیت شدند؛

محمد رضا غیرتی گفت: مجموع ثبت نام شدگان برای نامزدی پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان را پنج هزار و ۶۷۸ نفر ذکر کرد و افزود: از این تعداد پنج هزار و ۴۶۸ نفر آنان تایید صلاحیت شدند.
وی گفت: از ثبت شدگان یاد شده، ۶۸۳ نفر در حوزه شهری و چهار هزار و ۹۹۵ نفر در حوزه روستایی بودند که در مجموع ۱۷۴ نفر انصراف دادند، ۶۲ نفر در هیات اجرایی و ۶۶ نفر در هیات نظارت رد صلاحیت شدند.
وی ادامه داد: در حوزه شهری از ۶۶۱ نفر باقی مانده، ۶ نفر توسط هیات اجرایی رد و ۶۵۵ نفر تأیید صلاحیت شده اند.
دبیر اجرایی هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان گفت: همچنین از ۶۵۵ نفر مورد تأیید هیات اجرایی نیز ۳۲ نفر در هیأت نظارت رد صلاحیت و مابقی نیز تایید صلاحیت شدند.
غیرتی اضافه کرد: در حوزه روستایی، در هیات های اجرایی ۵۶ نفر رد صلاحیت و چهار هزار ۸۲۵ نفر تأیید صلاحیت شدند که از این تعداد باقی مانده، در هیأت نظارت ۳۴ نفر آنان رد صلاحیت و چهار هزار و ۷۹۱ نفر نیز تأیید صلاحیت شدند.
وی مجموع کرسی های شوراهای اسلامی شهر و روستای خراسان جنوبی را ۲ هزار ۹۶۶ نفر ذکر کرد و گفت: از این تعداد ۱۴۴ کرسی شهری و ۲۸۲۲ کرسی روستایی هستند.
غیرتی بیان کرد: از دوم اردیبهشت ماه به مدت چهار روز نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی فرصت دارند تا نسبت به رد صلاحیت خود اعتراض کنند.
همچنین دبیر ستاد انتخابات استانداری خراسان جنوبی قبل از این مشارکت مردم استان در چهارمین دوره انتخابات شوراها را ۸۲٫۱ درصد ذکر کرد و گفت: در این انتخابات پنج هزار و ۶۵۹ نفر داوطلب، ثبت نام کردند که پنج هزار و ۱۵۰ نفر مربوط به روستاها و ۵۴۵ نفر مربوط به شهرها بود.
علی جزندری ادامه داد: از مجموع ثبت نام شدگان چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی استان، پنج هزار و ۴۷۳ نفر مرد و ۲۲۲ نفر زن بودند.