جلسه گردهمایی رئیسان هیات نظارت بر انتخابات شوراهای خراسان جنوبی برگزار شد؛

جلسه گردهمایی رئیسان هیات نظارت بر انتخابات شوراهای خراسان جنوبی برگزار شد؛

دبیر اجرایی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی خراسان جنوبی در این گردهمایی گفت: اعضای هیات نظارت فارغ از تمایل جناحی و حزبی باید به اصل انتخابات بپردازند و عملکرد ما به گونه ای باشد که مردم ما را به عنوان امین خوب خود بپذیرند.
محمد رضا غیرتی، افزود: نظام جمهوری اسلامی مثل همیشه سربلند از عرصه انتخابات بیرون خواهد آمد، همه افراد فکر سیاسی دارند اما وابستگی آشکار در هیات ناظرت ممنوع است لازمه حضور در این هیات ها بی طرفی کامل و توجه به منافع مردم و نظام است.
وی اظهار کرد: نظارت باید کیفی باشد، نظارت کیفی یعنی قبل از شروع انتخابات نظارت شروع شده و بعد از پایان انتخابات نظارت همچنان ادامه دارد تا بحث انتخابات نهایی شود.
وی یادآور شد: نظارت کیفی اصل کار ماست، مبنای آن قانون است تلاش شود اصل قانون در بحث نظارت ها لحاظ شود.
وی تصریح کرد: قانونی بودن، منطقی است که عملکرد ما را تایید می کند و بر اساس آن می توان از عملکرد خود دفاع کنیم.
وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری می فرماین،د هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت قانون نیست، در هیات نظارت قانون فصل الخطاب است باید توجه شود آنچه قانون گفته اجرا شود.
دبیر اجرایی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان در ادامه بیان کرد: صرف اینکه بنده به عنوان عضو هیات نظارت از فردی سابقه ای دارم اما در استعلام ها مراجع مربوط پاسخ مثبت داده اند، صرف آگاهی فرد نباید موجب رد صلاحیت فرد شود و ما چنین اجازه ای نداریم.
غیرتی افزود: تجدید نظر پرونده های روستایی در هیات نظارت شهرستان بررسی شده و در پرونده شهرها در هیات نظارت استانی بررسی می شود.
وی اظهار کرد: باید توجه کنیم عملکرد ما در هیات نظارت به گونه ای نباشد که از ورود افرادی که باید وارد صحنه خدمت شوند،ممانعت شود.
وی یادآور شد: همچنین عملکرد ما نباید به گونه ای باشد افرادی که نباید در صحنه حضور یابند و به دنبال اهداف خاص هستند و سابقه آنها از دوره قبل نشان داده که افرادی مغرض بودند و چشم به جیب مردم داشتند ورود کنند.
وی تصریح کرد: کار نظارت با سرنوشت افرادی که خود را در معرض رای مردم برای خدمت صادقانه قرار داده اند گره خورده است.
وی تاکید کرد: بنای ما در هیات نظارت بر این است که هر کس وارد صحنه انتخابات شده به قصد خدمت به مردم آمده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
وی اضافه کرد: در استعلام های انجام شده به این نتیجه می رسیم و اگر پاسخ استعلامی در خصوص مساله دار بودن فرد بود باید جلویش ایستاد.
غیرتی یادآور شد: در این حوزه اغماض جایگاهی ندارد، وقتی قانونی کار خود را انجام دهیم همیشه سربلند هستیم.
وی اظهار کرد: بر اساس صراحت اصل ۱۰۰ قانون اساسی شوراهای اسلامی یک پایگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستند اما شوارهای اسلامی نباید کار سیاسی کنند و وظیفه توسعه سیاسی با شوارها نیست.
وی اظهار کرد: تعداد اعضای هیات های نظارت در خراسان جنوبی در مراکز بخش های شهرستان های استان ۷۵ نفر و در ۱۱ شهرستان ۵۵ نفر اعضای هیات های نظارت انتخابات پنجمین دوره شورای های اسلامی شهر و روستا هستند.
وی افزود: انتخاب این افراد بر اساس میزان وثوق در بین مردم و داشتن شناخت کامل از منطقه و داشتن سابقه کاری مطلوب و مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده اند،چون کار هیات نظارت بر عهده مجلس است.
وی اظهار کرد: در خراسان جنوبی پنج هزار و ۶۷۸ نفر برای ۲هزار و ۹۶۶ کرسی شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کردند.
وی یادآور شد: از تعداد یادشده ،چهار هزار و ۹۹۵ نفر در حوزه های روستایی برای ۲ هزار و ۸۲۲ کرسی ثبت نام کردند.
وی تصریح کرد: ۶۸۳ نفر هم برای ۱۴۴ کرسی شهری ثبت نام کرده اند.
وی پیش بینی کرد که بیش از هزار و ۳۰۰ صندوق اخذ رای و نیز بیش از ۲ هزار نفر ناظر برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان با ستاد انتخابات همکاری داشته باشند.