جرایم دیرکرد حقوق دولتی دو معدن در خراسان جنوبی بخشوده شد؛

جرایم دیرکرد حقوق دولتی دو معدن در خراسان جنوبی بخشوده شد؛

نخستین جلسه کارگروه بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن خراسان جنوبی در سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار و جرایم دیرکرد حقوق دولتی دو معدن، مشمول طرح بخشودگی شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، در این کارگروه که با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد، تمام جرایم و دیرکرد در پرداخت حقوق دولتی معدن بنتونیت جهان آباد و معدن بنتونیت الله آباد، با توجه به پرداخت اصل بدهی حقوق دولتی، مورد بخشودگی قرار گرفت.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به منظور حمایت از بهره‌بردارانی که در شرایط رکود بخش معدن با زیان و تاخیر در پرداخت حقوق دولتی مواجه بوده‌اند، دولت با تشکیل کارگروه ویژه، بخشش جرایم ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی‌ها را در دستور کارخود قرارداده و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی معادن را با شرایط خاصی تا پایان سال ۹۵ محاسبه و مطالبه نخواهد شد.

سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز در این راستا از بهره‌برداران معادن استان خراسان جنوبی خواست به منظور استفاده از بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن در اسرع وقت و حداکثر تا پایان اسفندماه سال جاری، درخواست خود را همراه با مستندات مربوطه به این سازمان ارائه کنند.

در این راستا تمام جرایم و دیرکرد در پرداخت حقوق دولتی معدن بنتونیت جهان آباد و معدن بنتونیت الله آباد، با توجه به پرداخت اصل بدهی حقوق دولتی، مورد بخشودگی قرار گرفت.