ثبت روز بدون فوتی پس از یک ماه در خراسان جنوبی

ثبت روز بدون فوتی پس از یک ماه در خراسان جنوبی

در شبانه روز گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در استان ثبت نشد و تعداد فوتی ها در هزار و ۳۹۵ نفر ثابت ماند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبار شرق ایران – دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت: روز گذشته ۳۹۴ آزمایش تشخیص مولکولی و سریع کرونا در استان انجام شد که در مجموع ۱۶۸ بیمار جدید شناسایی شد.

شریف زاده افزود: از این تعداد اا مورد از بشرویه، ۸۱ مورد از بیرجند، ۷ مورد از خوسف، ۵ مورد از درمیان، ۱۱ مورد از زیرکوه، ۶ مورد سربیشه، ۶ مورد از سرایان، ۷ مورد از فردوس، ۷ مورد از طبس،   ۸ مورد از قاینات و ۱۹ مورد از نهبندان شناسایی شد.

به گفته دبیر دانشگاهی ستاد پیشگیری و کنترل کرونا در استان در حال حاضر ۷۰ بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های خراسان جنوبی بستری هستند که ۶۳ نفر کرونا مثبتند.

شریف زاده گفت: از این تعداد ۱۶ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستن حال عمومی ۳ نفر نامساعد است.

وی افزود: خوشبختانه در شبانه روز گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در استان ثبت نشد و تعداد فوتی‌ها همان هزار و ۳۹۵ نفر ثابت ماند.

همچنین در ادامه عملیات واکسیناسیون کرونا در استان تا روز گذشته ۵۷۸ هزار و ۷۹۶ نفر واکسن نوبت اول، ۵۱۸ هزار و ۵۴ نفر واکسن نوبت دوم و ۲۰۴ هزار و ۴۱۷ نفر واکسن نوبت سوم را دریافت کردند.