تولید ۶۸۳ تن زیره سبز در استان

تولید ۶۸۳ تن زیره سبز در استان

امسال از مزارع زیر کشت زیره سبز در خراسان جنوبی ۶۸۳ تن محصول برداشت شد.  

تولید ۶۸۳ تن زیره سبز در خراسان جنوبی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبار شرق ایران – مدیرزراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: ۸۰۰ بهره برداراستان تا پایان اردیبهشت ۶۸۳ تن زیره سبز را برداشت کردند.

رزقی بااشاره به اینکه سطح زیر کشت این محصول در استان هزار ۶۱۶ هکتار است گفت: شهرستان سرایان با داشتن ۹۰۰ هکتار بیشترین سطح زیر کشت این محصول را در استان به خود اختصاص داده است.   

وی گفت:  سالانه  از هرهکتار سطح زیر کشت به طور متوسط ۴۳۰ کیلوگرم زیره سبز برداشت می‌شود.

زیره سبز دارای خواصی از جمله ضد نفخ، کمک به هضم،  تقویت حافظه، درمان بی خوابی، ضد ویروس و ضد باکتری است.