توزیع بیش از دویست هزار قطعه بچه ماهی گرم آبی در استان؛

توزیع بیش از دویست هزار قطعه بچه ماهی گرم آبی در استان؛

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام کرد از روز یکشنبه ، ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۶، توزیع بیش از دویست هزار قطعه ماهی گرم آبی در استان خراسان جنوبی آغاز می شود.

سعیدی گفت: روز یکشنبه در شهرستان نهبندان بیش از چهل هزار قطعه ماهی توزیع خواهد شد.

وی افزود: توزیع در بین ده شهرستان استان انجام خواهد شد و تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: این تعداد بچه ماهی گرم آبی با درصد پنجاه درصد کپور و پنجاه درصد آمور با اعتباری بالغ بر یکصد و سی میلیون تومان تهیه و دربین متقاضیان توزیع میشود.

سعیدی همچنین اضافه کرد: با این تعدا بچه ماهی چیزی بالغ بر چهارصد تن ماهی در استان تولید خواهد شد.وی افزود پیش بینی میشود در سال نود و شش بیش از هزار تن انواع ماهی تز جمله قزل آلا و کپور در استان تولید شود.

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: با توجه به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال هدف از توزیع یارانه ای بچه ماهی گرم آبی را استفاده بهینه از منابع آبی تولید گوشت سفید و اشتغال عنوان کرد.