تور بیرجند گردی اصحاب رسانه به همت خانه مطبوعات با همکاری انجمن گردشگری پایدار

تور بیرجند گردی اصحاب رسانه به همت خانه مطبوعات با همکاری انجمن گردشگری پایدار

تور بیرجند گردی اصحاب رسانه به همت خانه مطبوعات با همکاری انجمن گردشگری پایدار صبح امروز برگزارشد

به گزارش خبرنگارپایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران امروز به همت خانه مطبوعات استان خراسان جنوبی و انجمن گردشگری پایدار خراسان جنوبی تور بیرجند گردی اصحاب رسانه برگزار شد که در این تور حضور دوتن از خبرنگاران توانیاب پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران و آوای خراسان جنوبی قابل توجه بود در پایان باید از زحمات خانه مطبوعات استان خراسان جنوبی و انجمن گردشگری پایدار خراسان جنوبی تقدیر و تشکر کرد