توانمند سازی دختران آسیب دیده اجتماعی از برنامه های بهزیستی است؛

توانمند سازی دختران آسیب دیده اجتماعی از برنامه های بهزیستی است؛

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: ارایه خدمت به دختران آسیب دیده و در معرض آسیب و تلاش برای توانمند سازی آنها از برنامه های این اداره کل است.

علیرضا موهبتی افزود: دخترانی که به دلیل نبود حمایت خانوادگی موثر و وجود بد رفتاری در محیط خانوادگی، عملکرد اجتماعی و روانی خود را از دست داده اند و به دلیل مشکل اقتصادی توان داشتن زندگی مستقل را ندارند، دختران در معرض آسیب هستند.
وی اظهار کرد: دخترانی که از راه ایجاد روابط نامشروع کسب درآمد دارند و به ارزش های اخلاقی و اجتماعی پایبند نیستند دختران آسیب دیده اجتماعی هستند.
وی اضافه کرد: دختران در معرض آسیب در خانه سلامت که در مرکز استان ایجاد شده است پس از پذیرش اولیه در صورت شرایط ورود به مرکز ،از لحاظ ایرانی بودن و داشتن سن بالای ۱۸ سال و داشتن گواهی پزشک مبنی بر باکره بودن به مرکز یاد شده برای توانمند شدن ارجاع می شوند.
وی تصریح کرد: در این مرکز آموزش هایی از قبیل مهارت های زندگی، پرداخت کمک هزینه اشتغال و حرفه آموزی، کمک هزینه آموزش تحصیل و ودیعه مسکن یا اجاره بها ، کمک هزینه ازدواج و تامین جهیزیه و … به دختران در معرض آسیب ارایه می شود.
این مسئول تاکید کرد: در خصوص دختران آسیب دیده اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی با ارایه خدمات تخصصی مثل مددکاری اجتماعی، روان شناسی ، بهداشتی و… کمک می کند تا زمینه توانمند سازی و بازگشت آنها به زندگی سالم از طریق پیوند دو باره با خانواده، آموزش و ایجاد اشتغال و ازدواج و تشکیل خانواده و … آنها را به یک استقلال نسبی برساند.
موهبتی یادآور شد: در حال حاضر به دلیل نبود زیرساخت مناسب و نبود ساختمان مناسب با استاندارد های لازم برای راه اندازی مرکز بازپروری، این مرکز در خراسان جنوبی فعال نیست و موارد معرفی شده برای پذیرش به خراسان رضوی به عنوان استان معین اعزام می شوند.
وی بیان کرد: بدسرپرستی و نداشتن سرپرست موثر، بی سرپرستی، ازدواج های ناموفق، روش های نادرست تربیتی، فقر اقتصادی، بیسوادی ،نداشتن مهارت لازم زندگی ، اعتیاد بیکاری و … از مهم ترین عوامل ایجاد معضل دختران آسیب دیده است.