تقديم به او كه آموخت تا بياموزيم(خطاب به سرپرست سابق دانشگاه بيرجند جناب اقاي دكتر خلیلی  )

تقديم به او كه آموخت تا بياموزيم(خطاب به سرپرست سابق دانشگاه بيرجند جناب اقاي دكتر خلیلی )

تقديم به او كه آموخت تا بياموزيم
استاد گرامی جناب آقای دكتر خليلي

دلسوزی، تلاش و کوشش حضرتعالی در تعلیم و تربیت و انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند در کنار برقراری رابطه صمیمی و دوستانه با دانشجویان،اساتيد و ایجاد فضائی دلنشین برای کسب علم و دانش و درک شرایط دانشجویان حقیقتاً قابل ستایش است .بر خود وظیفه میدانيم در کسوت شاگردی از زحمات و خدمات ارزشمند شما استاد گرانقدر تقدیر و تشکرميت نمایم.

از خداوند متعال برایتان سلامتی، موفقیت و همواره یاد دادن را مسئلت مي داريم
پرسنل پايگاه خبري تحليلي خبر شرق