تعهد بیش از سه میلیارد ریالی خیرین مدرسه ساز شهرستان درمیان بیرجند؛

تعهد بیش از سه میلیارد ریالی خیرین مدرسه ساز شهرستان درمیان بیرجند؛

حسین مهران فر، در حاشیه برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار شهرستان درمیان به خبرنگاران افزود: سال ۹۵ خیرین ۲۰ میلیارد ریال برای احداث مدرسه و کمک به دانش آموزان تعهد کرده بودند که بیشتر تعهد محقق شد.
وی اظهارکرد: مدرسه سازی در ردیف مهمترین امور اجتماعی قرار دارد که خیرین مدرسه ساز ایثار را با نگاهی معنوی در عرصه تعلیم و تربیت به نمایش گذاشته اند.
وی عنوان کرد: از مجموع یک هزار و ۲۰۰ همکار فرهنگی در شهرستان بیش از ۶۰۰ نفر آنان در زمینه حل مشکلات مالی آموزش و پرورش همکاری داشتند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مدارس شهرستان گازکشی شده است، گفت: برخی مدارس نیاز به گازکشی دارد، امید است با کمک خیرین و دولت بقیه مدارس نیز گازکشی شود.
به گزارش ایرنا، مهران فر بیان کرد: در سه سال گذشته به همت خیرین بسیاری از مشکلات کمبود فضای آموزشی شهرستان حل شده است، نیازمند همکاری خیرین هستیم تا تمام کلاسهای درسی که در کانکس برگزار می شود، ساماندهی شوند.
به گفته وی مهمترین عامل برای دسترسی به علم و دانش در هر جامعه ای وجود فضای آموزشی مطلوب است و معلم زمانی می تواند داشته های علمی خود را به دانش آموز منتقل کند که در یک فضای مطلوب قرار بگیرد.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۶ از سوی مقام معظم رهبری به «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، اضافه کرد: برای فعالیت های تولیدی در هنرستان‌های شهرستان گام‌های موثری برداشته شد، با کمک خیرین مواد اولیه در این ارتباط در اختیار مدارس قرار خواهیم داد تا از سال تحصیلی آینده دوخت لباس فرم مدارس به وسیله هنرستانها انجام شود.
وی یادآو شد: تعداد دانش آموزان شهرستان در اثر مهاجرت روستاییان کاهش یافته است، فراهم کردن امکانات آموزشی در روستاها برای جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهرها ضروری است.
هم اکنون حدود ۱۱هزار دانش آموز در شهرستان درمیان تحصیل می کنند.