تعهدنامه ها به سهام تبدیل می شود/ مصالحه سه هزار میلیارد ریال جریمه دیرکرد تسهیلات میزان به پدیده؛ مدیرعامل گروه شرکت های پدیده:

تعهدنامه ها به سهام تبدیل می شود/ مصالحه سه هزار میلیارد ریال جریمه دیرکرد تسهیلات میزان به پدیده؛

محسن شوشتری، پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سال ۹۳ زمانی که مشکل پدیده جدی شد عده ای که قصد فروش سهام خود را داشتند، به شرکت مراجعه کرده و بخشی پول خود را دریافت کردند اما با اتمام نقدینگی به بقیه برگه ای با عنوان تعهدنامه داده و تعهد شد که ظرف هفت تا هشت ماه با تامین نقدینگی، مطالبات آنان با محاسبه سود ۳۰ درصد پرداخت شود.
وی اظهار کرد: در این تعهدنامه ها پرداخت ۳۰ درصد سود مشارکت، تضامین انجام تعهد و مبلغ سهام قید شده بود.
وی تصریح کرد: ۳۰ درصد سود مشارکت از نظر قانونی، شرعی و عرفی تعلق نمی گیرد زیرا در این مدت این پروژه فعالیتی نداشته و اگر سودی هم داده شود ربوی است و این سود ۳۰ درصدی از منظر قانونی باطل است اما خود تعهدنامه ها حجم و بار سنگینی است که باید تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه اصل مبلغ سهام بر اساس ارزش ۱۲۷ هزار و ۲۰۰ ریال خریداری شده و در تبدیل تعهدها هم بر همین مبنا تبدیل به سهام می شود اما سود مشارکت حذف می گردد، تصریح کرد: این تعهدات بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد ریال است که در واقع ۵۵ درصد از ۱۳۰ هزار سهامدار پدیده را تشکیل می دهد و ۴۵ درصد دیگر سهامدار هستند.
وی ادامه داد: مهمترین تصمیمی که در بحث پدیده باید انجام می شد تعدیل سهام بود که طی روزهای گذشته انجام شد.
وی عنوان کرد: برای تعدیل و انتقال سهام از سهامداران عمده برای تعیین مابه التفاوت آخرین رقم ارزش سهام در سال ۹۳ و قیمت تعیین شده ستاد تدبیر مشخص شد و سهام سهام داران عمده بین سهامداران خرد توزیع شد تا ارزش واقعی سهم که ۳۳ هزار و ۷۳۰ ریال تعیین شده بود با رقمی که به سهامداران در همان سال ۹۳ از سوی شرکت؛ به عنوان ارزش سهام اعلام شده بود، یعنی ۱۲۷ هزار و ۲۰۰ ریال برسد.
وی افزود: اصل سهام افراد و رقم اولیه ارزش گذاری سهم یعنی ۳۳ هزار و ۷۳۰ ریال در شرکت ابنیه و ساختمان پدیده می ماند و مابه التفاوت آن تا رقم ۱۲۷ هزار و ۲۰۰ ریال که از محل سهام سهامداران عمده بین سهامداران خرد توزیع شده به صورت یکسان و یکنواخت برای تمام سهامداران در شرکت توسعه سرمایه گذاری قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه این تصمیم ۱۰۰ درصد به نفع سهامداران است و آینده خوبی برای سهامداران و شرکت رقم می زند، عنوان کرد: با توجه به ابلاغیه صورت گرفته کار شروع شده تا درصد واگذاری سهام شرکت توسعه مشخص شود و ضمن آنکه اتاق مبادلات سهام آن هم به طور کامل آماده فعالیت است و با تبدیل سهام راه اندازی می شود.
وی در خصوص بحث تعدیل سهام پدیده هم گفت: تعدیل سهام به صورت یکسان برای همه سهامداران و نیز تعهدنامه داران انجام می شود.
شوشتری با بیان اینکه شرکت ابنیه که متولی اصلی ساخت و ساز در پدیده است، گفت: هم اکنون ۲۲ درصد سهام پدیده در اختیار مردم است که ۵۵ درصد از آن به صورت تعهدنامه و ۴۵ درصد دیگر به صورت سهام است که این میزان به همراه مجموع هدایا و جوایزی که به صورت سهام به برخی داده شده بود به ۲۹ درصد می رسد و ۷۱ درصد دیگر از سهام پدیده در اختیار ستاد تدبیر استان است که تادیه بدهی های پدیده به شهرداری و سایربخش ها از آن محل انجام می شود.
وی با بیان اینکه عمده مسائل پدیده اعم از مجوز، پایان کار شهرداری و امور مالیاتی، تامین اجتماعی و جهاد کشاورزی مرتفع شده است، از مصالحه سه هزار میلیارد ریال از بدهی های پدیده به موسسه منحله میزان خبر داد.
شوشتری عنوان کرد: بعد از بروز مشکل برای میزان، مدیریت استان و بانک صادرات برای رفع مشکل این موسسه منحله به دلیل تسهیلاتی که پدیده از موسسه میزان دریافت کرده بود، تا سقف مشخصی طلب مردم پرداخت شده بود اما پرداخت بخشی از طلب مردم در گرو تعیین تکلیف بدهی پدیده بود که طی این سال ها مانده بود.
وی عنوان کرد: بخشی از این بدهی که بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد ریال بود به دلیل دیرکرد و جریمه ناشی از آن بود که هر روز بر آن افزوده می شد.
وی عنوان کرد : با کمک استانداری تفاهمی بر سر این بدهی صورت گرفت که با حذف برخی جریمه ها به میزان سه هزار میلیارد ریال، این بدهی ها مصالحه و کاسته شد و موضوع بدهی پدیده با کارمزدهای متعارف بانک مرکزی به بانک صادرات منتقل شد و امید است مشکلات مردم با میزان مرتفع شده باشد.