تعطیلات پیش رو و وسوسه سفرکرونایی

تعطیلات پیش رو و وسوسه سفرکرونایی


پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران : امیرحسین صادقپورمعلول جسمی وحرکتی


تعطیلات همیشه برای رفتن به  سفر وسوسه انگیز بوده و هست،  و امسال هم ممکن است عده ای را وسوسه کندزیرا هم بهار نو میشود و هم سرآغاز  ورود به قرنی جدیدوهمراه با تعطیلات هرساله عیدنوروز است.اما ورود به سال وقرن جدیدگرچه بسیار خوشحال کننده است برای همه ما ولی بهتر آن است امسال را کاملا مراعات کنیم تا بتونیم به شکست کرونا  کمک کنیم سال ۱۳۹۹که نرم نرمک درحال سپری شدن ان هستیم سالی غم انگیز بود برای همه ما به جهت آن که کرونا مهمان امسال جهان ما شده بودوهنوزهم وجودداردلذا امسال۱۳۹۹،سالی پر فراز و نشیب و غم بار را تجربه کردیم وکمترسالی را به این شیوه بخاطرداریم و سالی داشتیم که گاها در بعضی از روزهای سال عددفوتی ها از دورقم فراتر رفته و به سه رقم نیز میرسیدکه ان هم یکی از علل بی توجهی به دستور العملهای بهداشتی بودواگر بخواهیم همین مسیر قبلی رادوباره پیش بگیریم خودمان ضرر میکنیم و دود ان به چشم خودمان میرود کرونا با کسی شوخی ندارد و هر عادی انگاری مجدد ان میتواند فاجعه ای جبران ناپذیر را به بار اورد و اینک درست است که همه ما خسته ایم از این موضوع (کرونا )و کادر درمان کشور خسته تر از همه ما ، اما بهتر است  همه  مردم ایران برای قدردانی و قدرشناسی از کادر درمان کشور امسال را هم در خانه بمانیم وبمانند و تنها این خواسته را از مسئولین محترم کشوری داشته باشیم که واکسیناسیون علیه کرونا را هرچه سریعتربرای عموم اغاز نمایندتا مردم دوباره به زندگی عادی خود برگردند  و ان را ازسرگیرند و دوباره به لحظات شیرین زندگی قبل برگردیم ،زیرا کرونا روز به روز شدیدتر و وحشی تر میشود و رفتن به سفر و دید بازدید در این ایام یعنی  اینکه خودمان  با دست خودمان به کام مرگ میرویم بد نیست اگرخواستیم برویم  به سفرقبل از ان  سخنان وزیر محترم بهداشت رایکبار دیگر برای خودمان پخش و انرا گوش کنیم
که چگونه از تمام مردم ایران میخواهد که سفر نروند حال بهتر است ما سفرهای خودمان را لغو کنیم و دید بازدیدهای مان را هم همچنین ودرخانه بمانیم واز مسئولین مطالبات واکسن همگانی کنیم زیرا همه کشورادر حال انجام واکسیناسیون علیه ویروس کرونا هستندوچه خوب می شود اگر واکسیناسیون علیه کرونا  هر چه زودتر در ایران برای عموم مردم اغازشودو شتاب گیرد و بعداز واکسیناسیون  شاهد جشن ملی و جشن پیروزی  علیه بیماری کرونادر ایران باشیم پس بیایید همه باهم دست در دست هم دهیم و به سفر و دید و بازدید نرویم و  بر این وسوسه خود غلبه کنیم تا سالم بمانیم و از همه مسئولین درخواست شروع واکسیناسیون علیه کرونا را برای احاد مردم ایران  داشته باشیم ودرخواست بکنیم که به این واکسیناسیون سرعت ببخشندتاهمه مردم  ایران باسرعت بیشتری واکسینه علیه کرونا شوند پس در پایان باید گفت دست در دست هم دهیم به مهر میهن خویش را کنیم اباد پس ای که دستت میرسد کاری بکن