تعطيلي دو هفته اي سالن ورزشي بيماران خاص به دليل قطع برق و سرگرداني ورزشكاران

تعطيلي دو هفته اي سالن ورزشي بيماران خاص به دليل قطع برق و سرگرداني ورزشكاران


تنها سالن ورزشي ورزشكاران بيمارخاص به دليل قطع برق بيش از دو هفته است كه تعطيل شده و هيچ كدام از مسولين ورزش و جوانان در اين زمينه پاسخگو نيستند
بحران مديريت در ورزش و جوانان استان در حدي شدت دارد كه اين مجموعه حتي از رايزني با اداره برق شهرستان جهت وصل برق يك سالن ورزشي عاجز است
به گفته مسولان هيات بيماران خاص، قبض برق مجموعه توسط هيات ورزشي بيماران خاص پرداخت شده و اداره ورزش فقط مسوليت رايزني جهت وصل مجدد برق را بيش از دو هفته است كه به سرانجام نرسانده و ورزشكاران بيمارخاص هم كه هر روز مسافت طولاني را جهت رسيدن به سالن طي ميكنند با درهاي بسته سالن روبه رو ميشوند.

خبر از امیر حسین صادقپور خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران