تخصیص ۵۸۰میلیون ریال به طرح گردشگری روستای خونیک گدار شهرستان قاینات؛

تخصیص ۵۸۰میلیون ریال به طرح گردشگری روستای خونیک گدار شهرستان قاینات؛

بخشدار بخش مرکزی قاینات گفت : ۵۸۰ میلیون ریال در قالب بودجه دهیاری ها به طرح گردشگری روستای «خونیک گدار» این شهرستان اختصاص یافته است.

به گزارش خبر شرق مجید بیگی افزود : این مبلغ با مساعدت دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی برای اجرای ادامه طرح گردشگری روستای خونیک گدار هزینه می شود.
بیکی با اشاره به توجه دولت تدبیر و امید به موضوع گردشگری در حوزه روستایی اظهار کرد : این مبلغ برای تکمیل طرح گردشگری از قبیل محوطه سازی، احداث سکوی نشیمن ، نماز خانه، سرویس بهداشتی، کباب پز و … اجرا می شود.
درختان سرو قدیمی روستا، قدمتی هزار و ۱۰۰ساله دارد که در گذشته نیز ۲۳۰ میلیون ریال از اعتبارات دهیاری برای دیوار کشی محوطه اختصاص داده شده است.
روستای خونیک گدار از توابع بخش مرکزی قاینات با ۸۵ نفر جمعیت در فاصله ۱۵ کیلو متری قاین مرکز شهرستان واقع است.