تحویل یک قطعه هدهد زخمی به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه؛

تحویل یک قطعه هدهد زخمی به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه؛

رتضی تقی زاده، با اعلام این خبر افزود: این پرنده توسط یکی از شکارچیان متخلف از ناحیه بال و نوک آسیب دیده بود، توسط یکی از دوستداران محیط زیست در شهر حاجی آباد کشف شد و هم اکنون در محیط زیست شهرستان تیمار، مراقبت و نگهداری می شود .
وی بیان کرد: این پرنده به دلیل شدت جراجت توان رهاسازی در طبیعت را ندارد، در صورت بهبودی کامل به طبیعت بازگردانده خواهد شد.
وی با قدرانی از دوستداران و حامیانی که این گونه پرندگان را به محیط زیست تحویل می دهند از مردم خواست که در صورت مشاهده هر گونه حیات وحش مصدوم یا بیمار مراتب را به اداره محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.
وی عنوان کرد: زیستگاه هدهد در زمین های بایر و محیط های پر درخت و باغهای میوه و پارک هاست، این پرنده زمستان را در فضای بازتر و زیربوته ها می گذراند و در سوراخ درختان و خرابه ها آشیانه سازی می کند.
وی یادآور شد: این پرنده در فصل تابستان زیاد دیده می شود،خوراک اصلی آن حشرات بزرگ، عنکبوت و کرم خاکی است.
هُدهُد از راسته سبز قباسانان است، این پرنده سر و بدن قهوه‌ای مایل به صورتی کم رنگ، دم و بالها با راه راه عرضی پهن سیاه و سفید، کاکل بلند با پرهای بلند نوک سیاه و منقار دراز و خمیده دارد که از آن برای بیرون آوردن کرم ها و حشرات از سوراخ‌ها و زمین استفاده می کند.