تحت تاثیر فشارها و جوسازی ها قرار نمی گیرم/ ایجاد شائبه در مورد انتخابات هزینه های سنگینی برای نظام دارد/ افراد قبل از اظهار نظر تامل و بررسی کنند معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس:

تحت تاثیر فشارها و جوسازی ها قرار نمی گیرم/ ایجاد شائبه در مورد انتخابات هزینه های سنگینی برای نظام دارد/ افراد قبل از اظهار نظر تامل و بررسی کنند

سید مهدی طلائی مقدم با بیان اینکه نمي دانم كجاي اخلاق ومرام، قانون مداري ،امانت داري وپاسداري ازراي ونظر مردم ،حفظ آبرو وحيثيت افراد شائبه دارياتخلف است گفت: هيأت إجرائي انتخابات شوراها ورياست جمهوري باتاييد هيات هاي نظارت شكل گرفته و هيات بازرسي انتخابات هم مربوط به وزارت كشور است و با نظر این وزارتخانه می باشد.
وی افزود: دراستان هم درفرمانداري ها يكي ازمعاونان برای اینکار در نظر گرفته شده و درطبس هم همين انتخاب وانتصاب انجام شده است.
طلائی با بیان اینکه اي كاش قبل ازهراظهارنظري كمي تامل وبررسي نماييم گفت:برخي اظهارنظرها آنهم درمورد انتخابات و شائبه ايجادكردن هزينه سنگيني براي نظام مقدس جمهوري اسلامي كه رهبري آن را فردي فقيه،دانشمندوتوانا به عهده دارد ايجاد مي كند.
وی تاکید کرد: باتوكل به خداوند بخشنده مهربان، به مردم عزيز، رهبرفرزانه انقلاب،رييس جمهور واستاندار محترم قول مي دهم تحت تاثيرفشارها وفضاسازي ها قرارنگرفته و بارعايت قوانين ومقررات امانت دار رأي مردم بوده وهرآنچه مردم رأي دادند را اعلام كنيم و قطع به یقین اين منش در هيات هاي محترم إجرائي، نظارت و بازرسي هم وجوددارد.
و به هیچ عنوان به هیچ فرد و گروهی اجازه نخواهیم داد تا بر هیئت های اجرایی و نظارت فشار وارد کرده و یا در کار آنان دخالت و اعمال نظر کنند.
وی همچنین طرح هاي مهمي همچون نيروگاه حرارتي و کارخانه كك سازي را يادگار زنده یاد مهندس شكيبي و ناموس طبس دانست و تاکید کرد باتمام توان و ظرفيت درجهت تحقق واجرای كامل آنها پيش خواهيم رفت.