تجلیل از ۴۰ مامای برترخراسان جنوبی ؛

تجلیل از ۴۰ مامای برترخراسان جنوبی ؛

افراد برتر سه نفر نمونه کشوری، ۳۵ نفر نمونه استانی و ۲ تن دانشجوی برتر این رشته بودند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در این مراسم افزود: در حال حاضر ۱۳۵ ماما در بیمارستان های استان فعالیت دارند که سالانه به ۱۸ تا ۱۹ هزار مورد زایمان طبیعی نظارت می کنند.
دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه این تعداد زایمان، ۶۲ درصد زایمان را تشکیل می دهد، گفت: موارد سزارین در خراسان جنوبی در سال های اخیز از ۴۲ درصد به ۳۸درصد کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: با برگزاری کلاس های آموزشی در حوزه بهداشت و درمان تلاش داریم، مادران باردار با آمادگی به استقبال زایمان طبیعی بروند.
وی بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند سال هاست در دانشکده های پرستاری و مامایی با افتخار نسبت به تربیت و آموزش دانشجو اقدام می کند، همچنین تمام نیاز مامایی استان به نحو مطلوبی در حال آماده سازی است.
به گزارش ایرنا، دهقانی اظهار کرد: با اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور تعداد زیادی ماما در بیمارستان ها و حوزه بهداشت استان جذب شدند.
وی یادآور شد: در حال حاضر ۲۰۳ ماما زیرمجموعه معاونت بهداشتی در مراکز بهداشتی و درمانی مرکز خدمات سلامت مشغول مراقبت های مادران باردار هستند.
وی ادامه داد: آموزش های قبل از ازدواج، پیش از بارداری، حین و بعد از بارداری حتی دوره یائسگی توسط این افراد در طول سال ارایه می شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: سالانه ۱۲ هزار و ۳۰۰ مورد مراقبت پیش از بارداری، ۴۹ هزار مورد مراقبت های دوران بارداری و ۳۳ هزار مورد مراقبت پس از زایمان برای مادران در مراکز جامع سلامت استان ارایه می شود.
به گفته دهقانی یکی از اقدامات بسیار مهم با مشارکت حوزه بهداشت و درمان استان، پیگیری مادران پرخطر است با توجه به افزایش میزان بارداری شاهد رشد حاملگی پرخطر در استان هستیم که این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد تا بتوان مرگ مادران باردار که صدمه جبران ناپذیری به خانواده وارد می کند به حداقل برسد.