تامین برق پاسگاه محیطبانی کال زرد طبس با نصب پنل های خورشیدی

تامین برق پاسگاه محیطبانی کال زرد طبس با نصب پنل های خورشیدی

با نصب پنلهای خورشیدی در پاسگاه محیطبانی کال زرد، برق مورد نیاز این پاسگاه تامین شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبار شرق ایران رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس گفت:پاسگاه محیطبانی کال زرد که تاکنون برق نداشته، در شمال پناهگاه حیات وحش نایبندان قرار گرفته و با توجه موقعیت حساس آن و لزوم حضور محیط بانان در این منطقه بصورت شبانه روزی، از ابتدای امسال موضوع با جدیت پیگیری شد.

تقی زاده افزود: با این پیگیری ها نهایتا پنل های خورشیدی مورد نیاز پاسگاه تهیه و نصب شد.