تاخیری دیگر در پرواز تهران بیرجند به دلیل نقص فنی؛ باز هم باید بگوییم خرید هواپیما تبلیغات دولت است؟ آفتاب برآمد دلیلی آفتاب:

تاخیری دیگر در پرواز تهران بیرجند به دلیل نقص فنی؛ باز هم باید بگوییم خرید هواپیما تبلیغات دولت است؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق، پرواز امروز تهران بیرجند بار دیگر دچار نقص فنی شد و مسافران را در فرودگاه ۶۷ دقیقه منتظر کرد.

 یکی از مسافران این پرواز از تاخیر در پرواز امروز تهران بیرجند خبرداد و گفت: این پرواز قرار بود امروز در ساعت ۱۴:۵۵ انجام شود که به دلیل نقص فنی در هواپیمای بی‌ای‌ئی ۱۴۶، مسافران به هواپیمای دیگری منتقل شدند.
 وی با بیان اینکه مسافران قرار است با شماره پرواز w51049 به بیرجند سفر کنند، گفت: این هواپیما از شرکت هواپیمایی ماهان است.
این مسافر با ترصیح اینکه پرواز با ۶۷ دقیقه تاخیر در ساعت ۱۶:۰۲ انجام شد، افزود: این هواپیما نیز از نوع بی‌ای‌ئی ۱۴۶ است.