بیش از چهار هزار جلد شناسنامه مکانیزه در بشرویه صادر شد؛

بیش از چهار هزار جلد شناسنامه مکانیزه در بشرویه صادر شد؛

رئیس اداره ثبت احوال بشرویه گفت: از ابتدای شروع طرح صدور شناسنامه های مکانیزه، چهار هزار و ۸۷۸ جلد شناسنامه در این شهرستان صادر شده است.

جواد سردار افزود: این تعداد شناسنامه صادر شده ۲٫۵۸ درصد از کل شناسنامه های صادر شده استان را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: در ۱۰ ماهه سال جاری نیز یکهزار و ۵۱۱ جلد شناسنامه مکانیزه بالای ۱۵ سال در بشرویه صادر شده است.
سردار اضافه کرد: همچنین از ابتدای طرح صدور کارت هوشمند ملی شش هزار و ۸۲۸ فقره کارت ملی توسط متقاضیان درخواست شده است.
وی اظهار کرد: در ۱۰ ماهه سال ۹۵ تمام ولادت ها و موارد فوتی در این شهرستان ۱۰۰ درصد در مهلت قانونی ثبت شده است.
سردار ادامه داد: این موضوع می تواند موید این نکته باشد که همکاری و تعامل دیگر دستگاه ها از جمله واحدهای بهداشتی و درمانی، پزشکی قانونی و شهرداری ها با ثبت احوال می توانند در بهبود وضعیت ثبت وقایع حیاتی کمک موثری کند.
به گزارش ایرنا، وی اسامی ابوالفضل، امیرحسین، امیرعباس، محمد طاها، امیرعلی، محمد مهدی و علی را بیشترین فراوانی نام انتخاب شده برای نوزادان پسر اعلام کرد و گفت: فراوانی نام نوزادان دختر شامل فاطمه، زینب، فاطمه زهرا، رقیه و الهه است.
سردار اظهار کرد: سازمان ثبت احوال تنها نهادی است که با در اختیار داشتن اسناد تمام اتباع ایرانی، وظیفه حفاظت از مرزهای هویتی و تابعیتی ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشور را دارد.
وی افزود: امروزه با پوشش کامل وقایع حیاتی و راه اندازی سامانه انفورماتیکی شاهد ارایه دقیق انواع آمارهای انسانی و همچنین برنامه ریزی دقیق در دستگاه های اجرایی کشور هستیم.
جمعیت بشرویه در سرشماری ۱۳۹۰، ۲۴هزار و ۶۸۳نفر شامل هفت هزار و ۲۲۳خانوار است که ۱۲هزار و ۳۰۳ نفر مرد و بقیه زن هستند.