بهره برداری از سه پروژه بهداشتی درمانی در فردوس با حضور وزیر بهداشت؛ بهره برداری از رویاهای به واقعیت پیوسته مردم کویر:

بهره برداری از سه پروژه بهداشتی درمانی در فردوس با حضور وزیر بهداشت؛

این پروژه ها شامل مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی ۱۴۸ تختخوابی حضرت رسول(ص) فردوس، مرکز خدمات جامع سلامت شهری باغشهر اسلامیه و پایگاه اورژانس شهری باغشهر اسلامیه است.
مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی حضرت رسول(ص) فردوس در زمینی به مساحت ۱۲ هزار و ۴۱۲ مترمربع احداث و دارای ۱۴۸ تخت مصوب است.
این مجتمع درمانی دارای بخش های مختلف از جمله ccu ،icu، اورژانس، کودکان، نوزادان، اتاق عمل، دیالیز و … است.
ساختمان این مرکز درمانی در ۶ طبقه ساخته شد که در مجموع حدود هزار میلیارد ریال برای تکمیل و تجهیز آن هزینه شده است.
عملیات اجرایی پروژه اورژانس شهری باغشهر اسلامیه نیز با ۹۶ متر مربع زیربنا سال ۹۵ آغاز شد و مبلغ چهار میلیارد ریال برای ساختمان و تامین تجهیزات این پروژه هزینه شده است.
مرکز خدمات جامع سلامت شهری که عملیات اجرایی آن از سال ۹۵ آغاز شده بود با هزینه کرد ۱۳ میلیارد ریال در قالب هزینه های ساختمانی و تجهیزات امروز به بهره برداری رسید.
شهر فردوس در ۱۹۵کیلومتری شمال بیرجند مرکز خراسان جنوبی قرار دارد.