بهره‌برداری از مرکز رادیوتراپی و آنکولوژی ایران مهر بیرجند انجام شد؛

بهره‌برداری از مرکز رادیوتراپی و آنکولوژی ایران مهر بیرجند انجام شد؛

مرکز رادیوتراپی و آنکولوژی ایران مهر امروز ۱۶ اسفندماه با حضور وزیر بهداشت و درمان به بهره‌برداری رسید.

احداث مرکز رادیوتراپی و آنکولوژی ایران مهر از سال ۹۰ آغاز شد با زیربنای ۶ هزار مترمربعی به بهره‌برداری رسیده است.

گفتنی است؛ یک طبقه از این مرکز در زیرزمین ملکی دانشگاه علوم پزشکی مستقر است. لازم به ذکر است؛ ۱۲۵ میلیارد ریال برای احداث این مرکز و ۷۵ میلیارد ریال برای تجهیزات هزینه شده که از این میزان ۹۰ درصد توسط خیرین و ۱۰ دردصد توسط دانشگاه اختصاص یافته است. همچنین جمعیت مورد برخوردار از مرکز رادیوتراپی و آنکولوژی یک میلیون نفر پیش‌بینی شده است.