برگزیدگان شورای اسلامی پنج شهر تابعه شهرستان قاینات مشخص شد؛

برگزیدگان شورای اسلامی پنج شهر تابعه شهرستان قاینات مشخص شد؛

بهمن کهن ترابی فرماندار قاینات با اعلام اینخبر   افزود: مردم این شهرستان همانند گذشته حضوری پرشور و آگاهانه در انتخابات این دوره داشتند.
وی اظهار کرد: بر اساس آرای شمارش شده از میان ۱۹ داوطلب شورای شهر قاین ، محمدرضا قرائی، هشت هزار و ۸۰۸ رای، محسن فلکی، هفت هزار و ۵۶۵ رای ،سعید شهرستانی، ۶هزار و ۶۱۳ رای، محسن طالبی ، پنج هزار و ۴۶۶ رای و علی برنا با پنج هزار و ۴۲ رای به شورای شهر راه یافتند.
وی منتخبان این دوره شهر نیمبلوک را حسن جانی، یک هزار و ۲۳۵ رای ، علی اکبر عیدی اسدآباد، هزار و ۹۶ رای ، ابراهیم براتی، هزار و ۷۲ رای ، مجتبی بخشی احمد آباد، هزار و ۱۲ رای و محمد ابدان با ۹۷۲ رای ذکر کرد.
وی تصریح کرد : همچنین غلامعلی براتی، یک هزار و ۲۳۳ رای ، غلام حسین هادی نژاد، هزار و ۱۰۵ رای ، غلامرضا زراعت کارمقدم،۸۹۰ رای ، غلامرضا شعبانی فرد، ۸۵۷ رای و علیرضا شادمان با ۷۴۵ رای به عنوان اعضای شورای اسلامی آرین شهر انتخاب شدند.
وی در مورد منتخبان شهر « خضری دشت بیاض» اظهار کرد : رای دهندگان از میان ۱۱ نامزد انتخابات شورای اسلامی سیدحسن موسوی، هزار و ۸۲۸ رای ، محمد حسینیان مقدم، هزار و ۶۱۹ رای ، علی عباسی، هزار و ۳۵۴ رای، محمد میامی میم، هزار و ۳۳۲ رای و محمدرضا عباسیان را با هزار و ۲۳۸ رای برای شورای شهر برگزیدند.
کهن ترابی با اشاره به انتخابات شهر اسفدن اظهار کرد : از ۱۴ نامزد انتخابات شورای اسلامی در این شهر علی نظری ۹۲۷ رای، حسین ذال بیکی، ۶۵۶ رای ، ابراهیم اسماعیل زاده ، ۶۱۸ رای، مرتضی رستمی اسفدن، ۵۱۱ رای و اسمعیل اقتدائی با ۴۷۱ رای اکثریت آرا را کسب کردند.
فرماندار قاینات اظهار کرد : در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر،نامزدان می توانند پس از اعلام اسامی شکایت خود را به مدت ۲ روز به هیات اجرایی مستقر در فرمانداری شهرستان تحویل دهند.
شهرستان قاینات با سه بخش مرکزی ، نیمبلوک و سده دارای شهرهای قاین ، اسفدن ، خضری دشت بیاض ، نیمبلوک و آرین شهر است .