برگزاری ٢١ساعت کارگاه آموزشی رایگان توسط گروه جهادی سردار شهید احمد صمیمی ترک

برگزاری ٢١ساعت کارگاه آموزشی رایگان توسط گروه جهادی سردار شهید احمد صمیمی ترک

رضا حسینی مقدم از برگزاری ٢١ساعت کارگاه آموزشی رایگان با عنوان سلسه کارگاه های خانه و خانواده برای اولین بار در استان توسط گروه جهادی شهید احمد صمیمی ترک خبر داد و افزود:در این طرح آموزشی ١۵استاد تدریس در حوزه مهارتهای فردی، خانوادگی و اخلاق اسلامی را بر عهده داشتند که تمامی اساتید از اعضای گروه جهادی بودند.


مسئول گروه جهادی شهید صمیمی ترک با اشاره به اینکه مجموع نفرات ١۵کارگاه چهارصدوبیست و سه نفر است اظهار داشت:برنامه آموزشی گروه جهادی شهید صمیمی ترک از اسفندسال گذشته آغاز و قرار بود تا پایان خرداد هرجمعه در ١۵ سرفصل آموزشی ادامه داشته باشد که به دلیل نزدیک شدن فصل امتحانات چون برخی از شرکت کنندگان دانشجو بودند از سرفصل ها کم نشد و به جای جمعه ها چند جلسه بین هفته برگزار گردید تا دوره آموزش بدون کسر سرفصل ها در نیمه خردادماه پایان یابد.
وی در پایان از اساتید گروه جهادی و دستگاه هایی همچون، دفتر امام جمعه اهل تشیع شهرستان درمیان، فرماندار شهرستان درمیان، فرمانده سپاه شهرستان درمیان، شهردار شهر اسدیه و رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی شهر اسدیه که بستر برگزاری این سلسه کارگاه ها را ایجاد نمودند تشکر و قدردانی نمود.
لازم به ذکر است از آنجاییکه این گروه جهادی تخصصی در حوزه مشاوره و مددکاری فعالیت می نماید برنامه ریزی جهت کارگاه های جدید خود را در دستور کار گذاشته است