برگزاری رزمایش واکنش در شرايط اضطراري در محل انبار جديد نفت بيرجند

برگزاری رزمایش واکنش در شرايط اضطراري در محل انبار جديد نفت بيرجند

 رزمایش واکنش در شرايط اضطراري با حضور مديركل پدافندغيرعامل استانداري ، مدير كل امنيتي و انتظامي استانداري ، مديرعامل شركت پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان جنوبي و جمعي از كاركنان دستگاه هاي ذيربط در محل انبارجديد نفت بيرجند برگزار شد .
در این رزمایش که با محوريت افزايش توان عملياتي مجموعه برگزار شد ،سناريوهاي اطفاء حريق سکو ها و مخازن مورد تمرين ميداني قرار گرفت.