برگزاری جشنواره ورزش‌های همگانی دانشجویان دانشگاه بیرجند؛

برگزاری جشنواره ورزش‌های همگانی دانشجویان دانشگاه بیرجند؛

معاون تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند از برگزاری جشنواره ورزش‌های همگانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بیرجند خبر داد.

زهره حسن پور گفت: این جشنواره در هفته خوابگاه‌ها از تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه امسال، در اماکن ورزشی و خوابگاه‌ها برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: این جشنواره در بخش خواهران در رشته‌های والیبال چهار نفره، دارت، فریزبی، جشنواره پرواز بادبادک‌ها و گلگشت برگزار می‌شود. حسن پور یادآور شد: این جشنواره در بخش برادران در رشته‌های دارت، فریزبی، گلگشت، گل کوچیک، جشنواره پرواز بادبادک‌ها و قدرتی تک پرس خواهد بود.