برگزاری جشنواره توانمدسازی صندوق های اعتباری خرد روستایی خراسان جنوبی در خوسف

برگزاری جشنواره توانمدسازی صندوق های اعتباری خرد روستایی خراسان جنوبی در خوسف

جشنواره توانمدسازی صندوق های اعتباری خرد روستایی خراسان جنوبی روز چهارشنبه در روستای نصرآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان خوسف برگزار شد