بررسی۱۰۸۹ مشکل زندانیان جهت رسیدگی در زندان فردوس/بازدید ۶۶ قاضی از زندان فردوس رئیس زندان فردوس:

بررسی۱۰۸۹ مشکل زندانیان جهت رسیدگی در زندان فردوس/بازدید ۶۶ قاضی از زندان فردوس

علیرضا دهقانی رئیس زندان شهرستان فردوس گفت : در حوزه مطالعه مشکل ۱۰۸۹ مورد با موضوعاتی از قبیل بررسی وضعیت جسمانی ، وضعیت روانی ، وضعیت تحصیلی و مهارتی ، وضعیت خانوادگی و تربیتی ، پیگیری پرونده قضایی ، بازدید از وضعیت سکونت و محل کار زندانی ، تهیه و تنظیم طرح کمکی و تهیه گزارش مددکاری توسط مددکار زندان ارائه گردیده که این خدمات در جهت تسهیل امور زندانیان و خانواده های آنان می باشد

رئیس زندان شهرستان فردوس همچنین افزود : در باب اقدامات حمایتی مددکاری و با زیر عنوان های بررسی وضعیت قضایی از مراجع قضایی و اجرای احکام ، ارائه نظریه مشورتی به مسئولین زندان ، مصاحبه با مسئولین زندان و مددکار ، شرکت مددکار در شورای طبقه بندی ، مشاوره فردی و خانوادگی ، تماس با شاکی ، اخذ رضایت شاکی ، آزادی مشروط ، عفو موردی و آزادی  زندانی با پیگیری مددکار اجتماعی ، خدماتی که حاصل گردیده بالغ بر ۱۸۱۱ مورد می باشد

این مقام مسئول در ادامه این مصاحبه به خبرنگار ما گفت : خدماتی که شامل انتقال زندانیان ، اعطای ملاقات ، ارجاع به پزشک و روانپزشک ، معرفی به مرکز مراقبت های پس از خروج ، معرفی به بهزیستی ، هلال احمر ، کمیته امداد و مراکز مشاوره ای می باشد از تعداد ۸۴۵ مورد فراتر رفته و یک موفقیت برای واحد مددکاری زندان فردوس در ۹ ماهه سالجاری به شمار می رود

رئیس زندان شهرستان فردوس ادامه داد : از ابتدای سالجاری تا کنون ۶۶مورد بازدید از زندان شهرستان فردوس صورت پذیرفته است .

دهقانی همچنین افزود : با توجه به این که زندانیان حوزه های قضایی بشرویه و سرایان نیز در زندان شهرستان فردوس تحمل حبس می نمایند ، قضات ناظر زندان این حوزه ها نیز با حضور در جمع زندانیان حوزه قضایی خود ، در جهت رفع مشکلات آنها تلاش می نمایند که لازم است از حضور مقامات قضایی حوزه های فوق قدردانی نمایم .

این مقام مسئول همچنین ادامه داد : با توجه به این که فراوانی زندانیان حوزه قضایی فردوس بیش از سایر حوزه های قضایی است ، حضور مستمردادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردوس موجب رفع بسیاری از مشکلات زندانیان و خانواده های آنان شده به نحوی که ر ضایت زندانیان و خانواده های آنان کاملا محسوس می باشد .