برخی از شعبه های اخذ رای خراسان جنوبی تقاضای تعرفه اضافی کردند؛

برخی از شعبه های اخذ رای خراسان جنوبی تقاضای تعرفه اضافی کردند؛

علی جزندی با اعلام این خبر افزود: یک میلیون و ۴۳۰ هزار تعرفه برای اخذ آرای مردم در این انتخابات توزیع شده است.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورا های اسلامی شهر و روستا در ۱۱ شهرستان تابعه استان از ساعت هشت صبح روز جمعه آغاز شده است.
۹۰۲ شعبه اخذ آرای مردم استان را در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی جمع آوری می کند.
تعداد صندوق های اخذ رای ریاست جمهوری ۹۰۲ صندوق و شوراهای اسلامی شهر و روستا یک هزار و ۲۰۲ صندوق است.
رای گیری شورای اسلامی شهر بیرجند در ۹۲ شعبه با پیش بینی ۴۱۰ صندوق اخذ رای به روش الکترونیکی انجام می شود، اما اخذ رای برای ریاست جمهوری دستی است.
انتخابات شوراهای اسلامی در ۹۰۸ روستای استان برگزار می شود.
همچنین چهار هزار و ۸۱۷ نامزد شورا در حوزه روستایی استان، برای تصاحب ۲ هزار و ۸۲۲ کرسی، با هم رقابت می کنند.
مجموع ثبت نام شدگان برای نامزدی شوراهای اسلامی شهر و روستای استان پنج هزار و ۶۷۸ نفر است
نامزدها در حوزه شهری برای تصاحب ۱۳۹ کرسی رقابت می کنند.
یکهزار و ۱۷۰ ناظر و سر ناظر در استان مسئولیت نظارت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را به عهده دارند.
جمعیت خراسان جنوبی بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه سال ۱۳۹۵، ۷۶۹هزار نفر اعلام شد که از این تعدادد ۴۵۴ هزار(۵۹درصد) نفر شهری و ۳۱۵ هزار نفر (۴۱درصد) روستایی هستند.
از ۷۶۹ هزار نفر جمعیت استان، ۵۵۲ هزار نفر واجد شرایط حق رای در انتخابات این دوره هستند که از این تعداد ۱۵هزار و ۹۲۶ نفر رای اولی اند.