برخورداری ۹۵ درصد خانوارهای شهری خراسان جنوبی از نعمت گاز؛

برخورداری ۹۵ درصد خانوارهای شهری خراسان جنوبی از نعمت گاز؛

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی از برخورداری ۹۵ درصد خانوارهای شهری و ۴۳ درصدی خانوارهای روستایی از نعمت گاز طبیعی در استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق، سیدمحمود هاشمی  با اشاره به توسعه شبکه گازرسانی و پوشش جامع مناطق مختلف شهری و روستایی استان اظهار داشت: تاکنون حدود ۴ هزار و ۷۵۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز و ۸۲۶ کیلومتر خطوط انتقال گاز در سطح استان اجرا شده که ۴۳۲ کیلومتر از شبکه مزبور مربوط به اقدامات طی سال جاری شرکت گاز استان است.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی افزود: از حدود ۴ هزار و ۷۵۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز ۲ هزار و ۳۵۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع شهری و ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتر شبکه روستایی است.

وی گفت: با نصب ۹ هزار و ۶۰۰ مورد انشعاب از ابتدای امسال، تاکنون بیش از ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ انشعاب در اقصی نقاط استان نصب شده که با تحقق این امر زمینه برخورداری تعداد زیادی از خانوارها در استان از نعمت گاز فراهم شده است.

هاشمی با اشاره به تزریق گاز به  ۳ شهر و ۴۸ روستا در ۹ ماهه ابتدای امسال گفت:  در حال حاضر ۲۴ شهر و ۲۵۰ روستا مشتمل بر ۹۵ درصد خانوار شهری و ۴۳ درصد خانوار روستایی در استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.