استاد دانشگاه مازندران:

برجام ایران را به عنوان کشوری قابل اعتماد در دنیا مطرح کرد

علی کریمی مله یکشنبه شب در همایش دولت یازدهم و دستاوردهای سیاسی آن در بابل افزود: تا قبل از دولت تدبیر و امید، جهانیان ایران را به عنوان یک کشور غیر معمول و استثنایی می شناختند که به هیچ عنوان به قابل اعتماد نیست.
وی گفت: دولت یازدهم توانست با امضای برجام، ایران را به عنوان کشوری نرمال به جهان معرفی کرده و ثابت کند که ایران هم می تواند با قاعده دنیا و با رعایت قوانین بین المللی منافع خود را دنبال کند.
وی ادامه داد : جهان استکبار با ایران هراسی که مطرح کرده درصدد بود ایران را به عنوان یک کشور نافرمان مطرح کند اما خوشبختانه برجام این پروژه شوم را برهم زد.
کریمی مله اظهار داشت: تا قبل از سال ۹۲ کشور اعتیاد به تحریم پیدا کرده بود که تشدید تحریم ها به یک رویه تبدیل شده بود و از سویی دیگر متاسفانه دولتمردان وقت آن را کاغذ پاره ای بیش نمی دانستند.
وی افزود: برجام توانست برای کشور اعتماد بیافریند و سایه شوم تحریم را از این کشور دور کند.
استاد علوم سیاسی دانشگاه مازندران گفت: دولت تدبیر و امید توانست در بین تمامی طیف های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرای میانه، اجماع سازی و آن را در کابینه خود لحاظ کند.
وی افزود: این اجماع سازی توانست از ظرفیت های خوب نخبگان کشور بهره گرفته و از کنار گذاشتن آنان به بهانه های مختلف جلوگیری کند.
کریمی مله از دیگر دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید را همکاری خوب سران سه قوه برشمرد و گفت: تعاملی که بین این سه قوا در دولت تدبیر و امید برقرار شده بسیار قابل تحسین و ارزشمند است.
وی افزود: جای بسیار امیدواری است که خوشبختانه یک رویه بسیار ارزشمند در کشور در حال نهادینه شدن است که اگر اشتباهی از سوی مسئولان رخ داد، بدون واهمه از مردم عذرخواهی کنند که این دولت توانست این تابو را بشکند و اگر قصوری در کار صورت گرفت از مردم عذر بخواهد