دوره روانشناسی افراد دارای معلولیت در بیرجند برگزار شد

دوره روانشناسی افراد دارای معلولیت در بیرجند برگزار شد

در سطح شهرستان بیرجند دوره روانشناسی افراد دارای معلولیت در هفته جهانی معلولین و روز دانشجو برگزار شد


به همت امیر حسین صادقپور خبرنگار توانیاب پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران و خود معلولین
دوره روانشناسی ویژه افراد دارای معلولیت برگزار شد
به گزارش خبرنگار توانیاب پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران برای اولین بار
در محل شرکت تعاونی توانجویان با حضور توان‌خواهان برگزار شد و پیرامون مشکلات عمده معلولین مانند تحصیل و ازدواج و روحیه به آنان با تدریس سرکارخانم دکتر ناهید نصیرفام دکترای روانشناسی کودک و نوجوان و یکی از روانشناسان مطرح استان و استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بیرجند بررسی و تبادل نظر شدگفتنی است این دوره با همت شرکت توانجویان ومرکز مثبت زندگی خیابان غفاری کد ۵۳۰۵ و امیرحسین صادقپور پشتیبان سامانه ختم مجازی آی پُرسِه و خبرنگار توانیاب پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران برگزار شد

خبر از امیر حسین صادقپورخبرنگار توانیاب پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران