بازگشایی تنها سالن تخصصی ورزش ژیمناستیک در استان پس از ۱۸ ماه تعطیلی

بازگشایی تنها سالن تخصصی ورزش ژیمناستیک در استان پس از ۱۸ ماه تعطیلی

ظهر روز شنبه پنجم خردادماه با حضور علی فاضلی‌فرد فرماندار شهرستان بیرجند و محمد علی ربیعی مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی، حبیب الله شاعر رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان و سایر مسئولین پس از ۱۸ ماه تعطیلی تنها سالن تخصصی ورزش ژیمناستیک در استان در مجموعه ورزشی شهید حاج قاسم سلیمانی(سالن بهاران) باز و مقرر شد به قید فوریت نسبت به آماده سازی جهت استفاده ورزشکاران اقدام لازم صورت پذیرد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌