بازدید مدیرکل ومعاونت توانبخشی بهزیستی خراسان جنوبی

بازدید مدیرکل ومعاونت توانبخشی بهزیستی خراسان جنوبی

مدیر کل و معاونت امور توانبخشی بهزیستی خراسان جنوبی با دختران خانه پناهگاهی الفت شهرستان قاین دیدار و گفتگو کرد و پای درد دل انها نشستند.

علی عرب نژاد مدیرکل بهزیستی استان به مناسبت روز دختر با دختران خانه پناهگاهی الفت شهرستان قاین دیدار کرد.به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان لحظاتی قبل عرب نژاد به همراه رضازاده معاون امورتوانبخشی بهزیستی استان، زنگنه رئیس بهزیستی شهرستان قاین وکارشناسان ستادی وشهرستانی حوزه توانبخشی ضمن حضور در خانه پناهگاهی دختران الفت روز دختر را به آنها تبریک گفتند وهدایایی را تقدیم آنها نمودند.