بازاریابی و فروش از مشکلات تولید محصول در استان است؛ استاندار خراسان جنوبی:

بازاریابی و فروش از مشکلات تولید محصول در استان است؛

سید علی اکبر پرویزی سه شب در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: برخی تولیدکنندگان تنها به روش های سنتی کار می کنند در صورتی که با استفاده درست از روش های بازاریابی و فروش می توانند به حداکثر سود برسند.
وی گفت: اگر تولیدکنندگان با این روش بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند به هیچ عنوان هزینه های مالیاتی برای آنها سنگین و غیرقابل پرداخت نخواهد بود چون از فروش مستمر درآمد کسب می کنند.
وی بیان کرد: در جلسات بعدی موضوعات و مشکلات بخش های خصوصی به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد تا با پیگیری ها جدی به نتایج مطلوب برسیم.
به گزارش ایرنا پرویزی اظهار کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشارزی بیرجند یک کار پژوهشی در خصوص وضعیت صنایع کوچک و متوسط با تکیه بر شناسایی نقاط قوت و ضعف عمومی همچنین فرصت ها و تهدیدهای پیش روی آنها و ارائه راهبردهای لازم با محوریت مولفه های اقتصاد مقاومتی انجام داده است که باید بومی سازی شود.
وی یادآور شد: در سطح کشور موضوعات و مشکلات مشترکی وجود دارد که همه با آن درگیر هستند اما موضوعاتی که می توان در استان حل کرد لذا باید از ظرفیت موجود قانونی استفاده کنیم.
استاندار افزود: تنها بیان مشکلات صنایع کوچک و متوسط و بخش خصوصی، مشکلی از آنها رفع نخواهد کرد لذا در مصوبات جلسات کمتر شود تا پیگیری ها به نتیجه برسد.
پرویزی گفت: با توجه به طرح بخشیدن جرایم و پرداخت سود توسط دولت، بدهکاران بانکی به ویژه بخش کشاورزی، اصناف و بازار که از سال های گذشته بدهی دارند می توانند تا پایان سال بدهی های خود را با بانک ها تسویه کنند و از این موقعیت استفاده کنند.
وی ادامه داد: دولت ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای این طرح پول گذاشته است و بهترین موقعیت برای طلبکاران بانکی است که تا پایان سال نسبت به پرداخت بدهی های خود اقدام کنند.