اگر تورم مهار نمی شد سرنوشت ونزوئلا در انتظار ایرانیان بود اگر تورم مهار نمی شد سرنوشت ونزوئلا در انتظار ایرانیان بود

اگر تورم مهار نمی شد سرنوشت ونزوئلا در انتظار ایرانیان بود

به گزارش خبرنگار اقتصادی، اثر مستقیم کاهش نرخ تورم، جلوگیری از غیرقابل پیش بینی شدن آینده اقتصاد است که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری، تولید و اشتغال و بازگشت سرمایه و سود امیدوار می کند.
شاید در نگاه عموم مردم، منظور از مهار تورم، کاهش قیمت کالاهای اساسی و ارزاق عمومی باشد اما در علم اقتصاد، مهار افزایش سطح عمومی قیمت هاست یعنی اینکه افزایش قیمت کالاها با شیب کندتری افزایش یابد به شکلی که چندان در زندگی مردم ملموس نباشد.
افزایش قیمت کالاهای اساسی در دهه ۷۰ و نیز اوایل دهه ۹۰ بر هیچ کس پوشیده نیست به شکلی که تورم های افسار گسیخته ای در اقتصاد ایران ثبت کرد؛ با این حال تورمی که در دولت دهم ثبت شد، در نوع خود بی نظیر بود زیرا سرعت رشد تورم در کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بیش از میانگین نرخ تورم کل بود.
سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: بین سال های ۹۰ تا ۹۲ متوسط قیمت ها ۱۰۰ درصد افزایش یافت که بسیار عجیب است؛ در سال ۹۰ شاخص نرخ تورم عدد ۱۰۰ بود اما در سال ۹۱ به ۱۷۶ و در سال ۹۲ به ۲۰۳ رسید یعنی در این سه سال سطح عمومی قیمت ها ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
به گفته لیلاز، این در حالی است که سطح عمومی قیمت ها در بازه زمانی ۹۳ تا ۹۵ بیش از ۲۵ درصد از عدد ۲۰۳ افزایش نیافته است که اثر خود را بر قدرت خرید طبقه کارگر می گذارد.
صادق الحسینی کارشناس اقتصادی نیز درباره اهمیت کاهش نرخ تورم  چنین گفته است: میانگین نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۴ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۴۲ درصد بود؛ کشور در سال یاد شده، عمیق ترین رکود و یکی از بالاترین نرخ های تورم خود را تجربه کرد.
به عقیده وی، سطح درآمدی خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۲ کاهش یافت و به اندازه سال ۱۳۸۰ رسید یعنی اینکه ۱۲ سال به عقب برگشت؛ سطح درآمدی خانوارهای روستایی نیز در سال ۹۲ به اندازه سال ۱۳۷۵ شد یعنی ۱۷ سال عقبگرد داشته است.
وی، ریشه این تورم بالا و رکود عمیق، به سیاست های مالی و پولی نادرست، مدیریت غلط اقتصادی و سیاست های پوپولیستی دولت دهم بر می گردد که با نابود کردن تولید داخلی و افزایش پایه پولی منجر به تجربه یک دوره تورم رکودی شد و تحریم ها نیز به دامنه مشکلات افزود.
اما اینکه اگر تورم با همان آهنگ دوران دولت دهم در اقتصاد ایران تداوم می یافت، چه بر سر سفره ایرانیان روی می داد، پرسشی است که بانک مرکزی در یک بررسی کارشناسی آن را مورد تحلیل قرار داده است.

** گوشت گوسفند
بنابر آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر کیلو گوشت گوسفند طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱، تقریبا ۲ برابر شده اما این روند افزایشی، در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ کنترل و ۱٫۶ برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در سال ۱۳۸۸ برابر ۹۶ هزار و ۵۴۰ ریال (۹۶۵۴ تومان) بود که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۱۸۸ هزار و ۷۵۰ ریال (۱۸۸۷۵ تومان) رسید.
اگر قیمت گوشت گوسفند با همین روند افزایش می یافت، در سال ۱۳۹۵ به۳۶۸ هزار و ۹۹۰ ریال (۳۶۸۹۹ تومان) می رسید. اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در این سال به در محدوده ۳۱۵ هزار و ۳۰۰ ریال ( ۳۱۵۳۰ تومان) متوقف شود.

** گوشت گاو
میانگین قیمت هر کیلو گوشت گاو طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ بیش از ۲ برابر شده است. اما این روند افزایشی، در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ کنترل و کمی بیش از ۱٫۶ برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو گوشت گاو در سال ۱۳۸۸ برابر ۸۲ هزار و ۴۷۰ ریال (۸۲۴۷ تومان) بود که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۱۹۱ هزار و ۶۰ ریال (۱۹۱۰۶ تومان) رسیده است.
اگر قیمت گوشت گاو با همین روند افزایش می یافت در سال ۱۳۹۵ به ۴۴۲هزار و ۶۸۰ ریال (۴۴۲۶۸ تومان) می رسید اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو گوشت گاو در سال ۱۳۹۵، در محدوده ۳۱۵ هزار و ۹۷۰ ریال (۳۱۵۹۷ تومان) متوقف شود.

** گوشت مرغ
میانگین قیمت هر کیلو گوشت مرغ در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ به طور تقریبی ۲٫۵ برابر شده اما این روند افزایشی، طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ کنترل و ۱٫۳ برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو گوشت مرغ در سال ۱۳۸۸ به میزان ۲۵ هزار و ۴۵۰ ریال (۲۵۴۵ تومان) بود که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۵۲ هزار ریال (۵۲۰۰ تومان)رسید.
اگر قیمت گوشت مرغ با همین روند افزایش می یافت در سال ۱۳۹۵ به هر کیلو ۱۰۶ هزار و ۲۴۰ ریال (۱۰۶۲۴ تومان) می رسید اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو گوشت مرغ در سال ۱۳۹۵، در محدوده ۶۹ هزار و ۷۳۰ ریال (۶۹۷۳ تومان)متوقف شود.

** روغن نباتی جامد
میانگین قیمت هر کیلو روغن نباتی جامد طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱، بیش از ۳ برابر شده اما این روند روند افزایشی، در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ کنترل و کمی بیش از ۱٫۵ برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو روغن نباتی جامد در سال ۱۳۸۸ برابر۹۷۶۰ ریال (۹۷۶ تومان) بود که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۳۱ هزار و ۳۵۰ ریال (۳۱۳۵ تومان) رسیده است.
اگر قیمت روغن نباتی جامد با همین روند افزایش می یافت در سال ۱۳۹۵ به ۱۰۰ هزار و ۶۷۰ ریال (۱۰۰۶۷ تومان) می رسید اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو روغن نباتی جامد در سال ۱۳۹۵، در محدوده ۵۲ هزار و ۷۴۰ ریال (۵۲۷۴ تومان) متوقف شود.

**روغن نباتی مایع
بنابر آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر لیتر روغن نباتی مایع طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱، بیش از ۲٫۵ برابر شده اما این روند افزایشی، طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ کنترل و کمی بیش از ۱٫۵ برابر افزایش داشته است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر لیتر روغن نباتی مایع در سال ۱۳۸۸ به میزان ۱۳ هزار و ۳۵۰ ریال (۱۳۳۵ تومان) بود که این رقم در سال ۱۳۹۱ به محدوده ۳۵ هزار و ۴۱۰ ریال (۳۵۴۱ تومان) رسیده است. اگر قیمت روغن نباتی مایع با همین روند افزایش می یافت در سال ۱۳۹۵ به ۹۳ هزار و ۹۶۰ ریال (۹۳۹۶ تومان) می رسید. اما مهار تورم باعث شده است که میانگین قیمت هر لیتر روغن نباتی مایع در سال ۱۳۹۵ در محدوده ۵۷ هزار و ۸۷۰ ریال (۵۷۸۷ تومان) متوقف شود.

**قند
بنابر آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر کیلو قند طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱نزدیک به ۳ برابر شده اما این روند افزایشی، در دوره سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ کنترل و حدود ۲ برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو قند در سال ۱۳۸۸ به میزان ۶۷۵۰ ریال (۶۷۵ تومان) بوده که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۱۹ هزار و ۱۰۰ ریال (۱۹۱۰ تومان) رسیده است.
اگر قیمت قند با همین روند افزایش می یافت، در سال ۱۳۹۵ به ۵۴ هزار و ۶۰ ریال (۵۴۰۶ تومان) می رسید اما مهار تورم باعث شده است که میانگین قیمت هر کیلو قند در سال ۱۳۹۵ در محدوده ۳۹ هزار و ۵۰ ریال (۳۹۰۵ تومان) متوقف شود.

**شکر
همچنین میانگین قیمت هر کیلو شکر طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱نزدیک به ۴ برابر شده اما این روند افزایشی، طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ کنترل و حدود ۲ برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو شکر در سال ۱۳۸۸ به میزان ۳۹۴۰ ریال (۳۹۴ تومان) بوده که این رقم در سال ۱۳۹۱ به عدد ۱۵ هزار و ۴۱۰ ریال (۱۵۴۱ تومان) رسیده است.
اگر قیمت شکر با همین روند افزایش می یافت در سال ۱۳۹۵ به رقم ۶۰ هزار و ۲۹۰ ریال (۶۰۲۹ تومان) می رسید. اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو شکر در سال ۱۳۹۵، در محدوده ۳۳ هزار و ۱۰۰ ریال (۳۳۱۰ تومان) متوقف شود.

** چای خشک خارجی
بنابر آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر کیلو چای خشک خارجی در سال های ۱۳۸۸تا ۱۳۹۱، بیش از ۲ برابر شده اما این روند افزایشی، طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ کنترل و کمتر از ۲ برابر بوده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو چای خشک خارجی در سال ۱۳۸۸ به میزان ۴۰ هزار و ۳۰۰ ریال (۴۰۳۰ تومان) بوده که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۹۱ هزار و ۴۶۰ ریال(۹۱۴۶ تومان) رسیده است.
اگر قیمت چای خشک خارجی با همین روند افزایش می یافت، در سال ۱۳۹۵ به ۲۰۷ هزار و ۵۶۰ ریال (۲۰۷۵۶ تومان) می رسید. اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو چای خشک خارجی در سال ۱۳۹۵، در محدوده ۱۸۰ هزار و ۳۵ ریال (۱۸۰۳۵ تومان) متوقف شود.