اولین تزریق واکسن بیماری کووید ۱۹ در مراکز تجمعی شبانه روزی تحت پوشش بهزیستی مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی بیان نمود

اولین تزریق واکسن بیماری کووید ۱۹ در مراکز تجمعی شبانه روزی تحت پوشش بهزیستی

اولین تزریق واکسن بیماری کووید ۱۹ در مراکز تجمعی شبانه روزی تحت پوشش بهزیستی برای سالمندان مقیم در مراکزشبانه روزی در روز دوشنبه مورخه ۲۵/۱۲/۹۹ آغاز می گردد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران
علی عرب نژادمدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی افزود: در این مرحله برای تعداد ۶۹ نفر از سالمندان و ۵۹ نفر از پرسنل مراکز سالمندان استان در ۶ مرکز سالمندان شهرهای بیرجند، فردوس ، قاین و طبس تزریق واکسن انجام خواهد شد.وی بیان کردمرکز امدادکیمیا شهرستان بیرجند تعداد ۱۶ سالمند ۱۵ پرسنل مرکز خانه امید شهرستان بیرجند تعداد ۲۸ سالمند ۱۲ پرسنل
مرکز مهر امام رضا شهرستان بیرجند تعداد ۳ سالمند ۹ پرسنل
مرکز فجر امید شهرستان فردوس تعداد ۱۱سالمند ۴ پرسنل
مرکز گوهر شهرستان قاین تعداد ۹ سالمند ۱۵ پرسنل
مرکز نیکان شهرستان طبس تعداد ۲ سالمند ۴ پرسنل
در مجموع تعداد ۱۲۸ نفر واکسن تزریق خواهد شد.