اهدای ۵۹۱ واحد خون در ایام دهه فجر مدیر کل انتقال خون خراسان جنوبی خبر داد:

اهدای ۵۹۱ واحد خون در ایام دهه فجر

محمد رضا عاملی عاملی مدیرکل انتقال خون استان خراسان جنوبی  گفت: در این مدت ۷۱۵ نفر برای اهدا ی خون به مراکز خونگیری مراجعه کردند که ۵۹۱ نفر موفق به اهدای خون شدند.

عاملی افزود: ازاین تعداد اهدا کننده ۳۵۶ نفر مستمر بوده اند و بقیه افراد اولین دفعه اهدای خونشان بوده است.

وی گفت: این خونهای اهدا شده شامل مراکز خونگیری بیرجند، طبس، تیم های سیار فردوس و قاین می باشد.