انغقاد تفاهم نامه همکاری با هدف افزایش شادی و نشاط در بین بانوان خانه‌دار؛

انغقاد تفاهم نامه همکاری با هدف افزایش شادی و نشاط در بین بانوان خانه‌دار؛

رئیس دبیرخانه آسیب‌های اجتماعی خراسان‌جنوبی از انعقاد تفاهم نامه همکاری جهاد دانشگاهی و دفتر فرهنگی و اجتماعی استانداری خبر داد و گفت: این تفاهم نامه با هدف افزایش شادی و نشاط در بین بانوان خانه‌دار با عنوان “بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم” منعقد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، جلال‌الدین صادقی با اشاره به انعقاد قرارداد با دفتر فرهنگی و اجتماعی استانداری با عنوان “بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم” اظهار داشت: در این قرارداد تمرکز بر گروه بانوان خانه‌دار با هدف کاهش افسردگی و ایجاد شادی و نشاط بوده که در راستای تحقق این امر به اجرای طرح‌های تخصصی پرداخته خواهد شد.

رئیس دبیرخانه آسیب‌های اجتماعی خراسان‌جنوبی با اشاره به اجرای این طرح در سطح شهر بیرجند از اوایل دی تا اواخر اسفند ادامه داد: این طرح از سوی دبیرخانه علمی آسیب‌های اجتماعی اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: این طرح با برگزاری نشست‌ها، سمینارها، کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های زیارتی و سیاحتی می‌تواند میسر شود که تصمیم گیری در خصوص عناوین و اولویت‌های این برنامه را به نتیجه خروجی اجرای یک طرح نیاز سنجی آموزشی بانوان خانه‌دار واگذار کرده‌ایم.

رئیس جهاددانشگاهی خراسان‌جنوبی ادامه داد: نگاه علمی و پژوهشی محور در این مسئله و اجرای طرح‌های مختلف اولویت اصلی دبیرخانه علمی آسیب‌های اجتماعی است.

صادقی یادآور شد: در دبیرخانه آسیب‌های اجتماعی نگاه علمی و پژوهشی در اولویت است و در این زمینه تاکنون ۵ جلسه مفصل با خبرگان و متخصصان حوزه جامعه شناسی و روان شناسی در راستای بررسی ابعاد اجرایی این طرح برگزار شده است.