انجمن حمایت از خانواده زندانیان خراسان جنوبی بیش از هزار خانواده تحت پوشش دارد

انجمن حمایت از خانواده زندانیان خراسان جنوبی بیش از هزار خانواده تحت پوشش دارد

به گزارش خبرنگار خبر شرق  و به نقل از روابط عمومی انجمن حمایت از خانواده زندانیان مرکز خراسان جنوبی، علی هاشمی در جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن یادآور شد: با توجه به تعداد فرزندان خانواده های تحت پوشش، مسولان و خیرین به این موضوع توجه بیشتری بکنند.
وی با اشاره به این که سال ۹۵، مبلغ ۶۴۰ میلیون ریال از بنیاد تعاون زندان و ۲میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از ستاد سازمان زندان ها به انجمن کمک شد، ادامه داد: سبد غذایی که پارسال در بین خانواده ها توزیع شد،۲میلیارد و ۸۰ میلیون ریال بود.

** دغدغه خانواده زندانیان مجازات های اجتماعی و اشتغال است
مدیر عامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان مرکز استان گفت: سال گذشته علی رغم تنگناهای اقتصادی انجمن مرکز خراسان جنوبی با طرح های اقتصادی که پیش بینی شد تراز منفی نداشته است.
اسماعیل زاده افزود: کار خوبی که سال گذشته در حوزه خانواده زندانیان انجام شد، این بود، نظام خانواده زندانیان را پذیرفت و بودجه نیز به انجمن تخصیص داد.
وی ادامه داد: در اولین مرحله هزار خانواده زندانیان و هزار همسر زندانی نیز کارگاه های پیشگیری از اعتیاد و طلاق را گذراند.
وی تصریح کرد: همچنین سازمان زندان های کشور هم در موضوع خانواده زندانیان ردیف بودجه ای در سر فصل خود برای انجمن ها نیز تعریف کرد.
وی با اشاره به این که مجازات های اجتماعی و نداشتن شغل خیلی از خانواده زندانیان را از اقداماتی همچون دریافت وام، اشتغال و… دور کرد، یادآور شد: در بحث اشتغال انجمن حمایت از خانواده زندانیان مرکز استان ۲۲۰ نفر آموزش دیدند و ۱۲۰ نفر نیز حرفه آموزی و وارد بازار کار شدند.
وی افزود: مشکل اساسی در موضوع اشتغال خانواده زندانیان فروش محصولات آنها در بازار رقابتی است .
وی تصریح کرد: نرم تحت پوشش خانواده های زندانیان در نهادهای اجتماعی کشور ۴۵ درصد است که در خراسان جنوبی ۹۰ درصد این خانواده ها تحت پوشش هستند.
وی با اشاره به این که سال گذشته بودجه انجمن ۱۳میلیارد ریال بود، گفت: از این مبلغ ۲میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بودجه ستادی و دولتی و بیشترین بخش آن کمک خیرین و اقدامات اشتغالی انجمن ها بود.
اسماعیل زاده با بیان اینکه پنجم خرداد روز « نسیم مهر و روز ملی حمایت از خانواده زندانیان » نامگذاری شد، افزود: خیران و نیک اندیشان برای یاری خانواده زندانیان همانند سال گذشته به انحمن کنند .
هم اکنون در شهرهای بیرجند، فردوس، نهنبدان، قاین و طبس انجمن حمایت از خانواده زندانیان فعال است.