انجام بیش‌از ۶۳۸ هزار مورد کلرسنجی از مخازن و شبکه‌های توزیع آب روستایی خراسان جنوبی؛

انجام بیش‌از ۶۳۸ هزار مورد کلرسنجی از مخازن و شبکه‌های توزیع آب روستایی خراسان جنوبی؛

پروین اکبری با اعلام این خبر اظهار داشت: کنترل کیفیت شیمیایی آب در روستاهایی تحت مدیریت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان توسط اداره کنترل کیفیت و امور آزمایشگاه‌های این شرکت به طور مستمر انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه نمونه‌برداری و انجام آزمون‌های شیمیایی بر روی منابع و مخازن آب و شبکه‌های توزیع روستاهای زیرپوشش شرکت آبفار استان براساس دستور عمل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صورت می‌گیرد، تصریح کرد: برای تعیین پارامترهای فیزیکی- شیمیایی منطبق با دستور عمل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور آزمایشگاه شیمیایی ستاد استان به دستگاه‌های تشخیص و اندازه‌گیری دقیق پارامترهای شیمیایی آب شامل اسپکتروفتومتر DR5000، فیلم فتومتر و آیون کروماتوگراف مجهز شده است.
رئیس اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاه‌های شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی به پارامترهای قابل سنجش در این آزمایشگاه در بخش کنترل کیفیت شیمیایی آب روستایی اشاره کرد و گفت: کاتیون‌ها شامل کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، آمونیاک، آهن و منگنز و آنیون‌ها شامل کلرور، سولفات، کربنات، بیکربنات، نیتریت، نیترات، فسفات و فلوئور از جمله این پارامترها است.
اکبری یادآور شد: در راستای کنترل کیفیت میکروبی آب در روستاهای تحت مدیریت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان نمونه‌برداری و انجام آزمون‌های میکروبی( حداقل یک آزمون به طور ماهیانه برای هر روستا) برای تعیین شاخص‌های سلامت میکروبی و آزمون‌های شمارش باکتری‌های هتروتروف(HPC) برای ردیابی محل آلودگی و تجمع رسوبات برای شست‌وشوی به موقع شبکه و مخازن ذخیره آب در دستورکار قرار دارد.
وی با بیان اینکه برای تحقق این مهم از ابتدای تشکیل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تا پایان سال گذشته، هفت آزمایشگاه میکروبی در استان تجهیز و راه‎اندازی شده است، ادامه داد: این آزمایشگاه‌ها در شهرهای بیرجند، قاین، نهبندان، سربیشه، فردوس، طبس و درمیان قرار دارند.
رئیس اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاه‌های شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی افزود: در طی سال گذشته تعداد ۱۹۹ هزار و ۳۴۸ مورد آزمون‌های باکتریولوژی و جمعیت شمارش میکروبی از مخازن و شبکه‌های توزیع روستایی استان انجام گرفته است.
اکبری تعداد موارد کلرسنجی از مخازن و شبکه‌های توزیع آب روستایی خراسان جنوبی در طی سال گذشته را ۶۳۸ هزار و ۶۷۲۲ مورد عنوان و خاطرنشان کرد: در این مدت مطلوبیت آزمون‌های میکروبی در شبکه‌های توزیع آب روستاهای زیرپوشش شرکت آبفار استان ۱۰۰ درصدی و مطلوبیت میزان کلر باقی مانده در این شبکه‌ها ۹۷ درصدی بوده است.