انتظار دیدار سخت شوق دیدار دلنشین

انتظار دیدار سخت شوق دیدار دلنشین

صادقپور

همیشه‌ در  همه مراحل زندگی هر انسانی هر یک به طریقی انتظار کشیده ایم تا حالا شده است انتظار بکشید ، انتطار دیدار انتظار دیدار  پدربرای دیدار با جگر گوشه‌اش  ، انتظار دیدار  همسرتان که به تازگی از تخت بیمارستان بهبود پیدا کرده است،‌ انتظار دیدار  فرزندتان که تازه متولدشده   برای خانواده ای که چند سالی است از خدا خواستار نوگلی بودن و بچه دار نمی شدند و اینک خدا به آن ها یک فرشته ای آسمانی به زمین فرستاده که نامش را فرزند نهاده اند   ‌ ،  و قطعا به دنیا آمدن یک فرزند برای پدر یا مادری که چند سالی است به دلایل مختلفی  خداوند صلاحیت  داشتن فرزند را به آنها نمیداده است اینک موعود آن که فرزندی به آنها بدهد فرا رسیده است ، فرزندان هم همیشه شنیدیم و گفتند که میوه دل پدر و مادر  و ثمره زندگی هر والدینی است  واینجا می‌توان این پدر مادر را مثل یک کشاورز زحمتکشی دانست که یک میوه یا محصول کشاورزی را می‌کارد و برای به ثمر نشستن این میوه  چه زحماتی که نمی‌کشد یک کشاورز وقتی میوه را می‌کارد باید به آن آب و  خاک مناسب دهد تا بتواند محصول بهتری را در آینده برداشت کند درست است ؟ دقیقا مثال والدین هم همانند مثال یک کشاورز زحمتکش است   که برای داشتن محصول بهتر خاک حاصل خیز و آب و هوای مناسب و… نیاز دارد تا محصول بهتر و بیشتری برداشت کند و  وقتی یک  محصول کشاورز محصول دست رنج خودش را می بینند  و زمان برداشت میوه ای که خودش کاشته است به ثمر می‌رسد بسیار لذت می‌برد که حاصل دست رنجش را به چشم خودش میبیند ،  دقیقا می‌توان  این مثال را به حال دل یک پدر و مادر و والدینی دانست که فرزندشان را در جبهه ها  دادند ، آری چند روزی است استان ما  معطر به عطر شهدای گمنام شده است شهید غیرت  ،شهید همت، شهیدی که در سخت ترین لحظات کشور به خودش و خانواده اش سختی داد تا کشورش را سربلند کند تا دل  رهبرش را شاد کند و اسامی همچون شهید گمنام ، مفقود الاثر  به خود گرفته اند شهیدانی  که گمنام آمد، اما خوش نام آمدند اما طوری آمدند که درست است داغی بر دل پدر و مادر نشاندند اما خدا خواسته که آین شهدای گمنام جوری باشند که وقتی می آیند به دل و قلب نه تنها والدینشان بلکه بر دل تمام ملت ایران بنشینند و طوری وارد کشور شوند که گرچه در این دنیای فانی گمنام شده اند   اما به دل تمام ملت ایران نشسه اند و قلب ملت ایران را نشانه گرفته اند و بر  دل نه تنها پدر و مادر بلکه تمام ملت ایران نشسته اند  انتطار  دیدار تک تک این شهدای گمنام آرزوی دیرینه خیلی هاست و در انتها باید گفت گمنام رفتند اما هم در این دنیا هم در آخرت خوشنام شدند و سربلند در برابر ودر دل نه تنها  پدر مادر خودشان بلکه  تمام ملت ایران نشسته اند واین شهدای گمنام در دل تمام ملت  ایران جا باز کردند وگرچه این چند سال انتظار دیدارشان خیلی سخت بود اما اینک  شوق دیدارشان برای تمام ملت ایران دلنشین است