انتخاب روحانی انتخاب تفکر اوست فعال اصلاح طلب:

انتخاب روحانی انتخاب تفکر اوست

اشرف بروجردی دوشنبه شب در همایش آوای اردیبهشت که در ستاد مرکزی دکتر روحانی در یزد برگزار شد افزود: تفکر روحانی ،تفکری است که نفی کننده هر نوع افترا و تهمت است.
وی گفت: سالار شهیدان درس ایثار ، مقاومت و ایستادگی را به شیعیانش آموخت، ما همه آمده ایم تا به مردم ایران ، مردم این سرزمین و به آیندگان بگوییم که ما همه سختی ها را تحمل می کنیم اما برای احقاق حق مان ایستاده ایم.
بروجردی گفت: آنچه امروز ما بر آن ایستاده ایم و پافشاری می کنیم این است که باورمان را به منصه ظهور بگذاریم و در معرض دید عموم قرار دهیم که مردم بدانند با فهم ، فکر و اندیشه است که می توانیم این ملت را به دنیا بشناسانیم.
رئیس زنان ستاد روحانی با بیان اینکه باید به دنیا نشان دهیم که ما صاحبان اندیشه و خرد هستیم نه اصحاب دروغ ، یاس و نا امیدی اضافه کرد: ملت ایران ملتی است که عقبه چندین هزار ساله تمدنی را پشت سر گذاشته و این ملت همواره در تاریخ بشریت به همین عناوین شناخته شده است.
وی گفت: از زمان صدر اسلام تا به امروز همواره ایرانیان به عنوان مظهر خرد و اندیشه به دنیا شناسانده شده اند و ما برای رسیدن به حقیقت و درک آن حرکت می کنیم، شما می دانید کسانی برای رسیدن به قدرت، اتهامی را به دیگران وارد می کنند و برای اثبات هویت خودشان سعی در بیان خلاف دارند که این مبانی دینی و اندیشه ما سازگار نیست.
بروجردی گفت: بنابراین اگر امروز ما شاهد هستیم کسانی در پی تخریب و در پی حرکت به سمت شکستن کرامت انسانهای دیگر را دارند که خودشان را اثبات کنند این تفکر مغایر با مبانی ارزش های دینی و فکری ماست و این نکته حائز اهمیت است کسانی در عرصه انتخابات برای رسیدن به قدرت از هیچ اتهامی به دیگران فرو گذار نمی کنند اینها باید بدانند که حقیقت همیشه در پشت پرده هاابهام نمی ماند و حقایق آشکار می شود.
وی بیان کرد:ما بعنوان مسئول موظف هستیم تنویر افکار کنیم و به دیگران یاد آوری کنیم ، شاید مردمی باشند که هشت سال حاکمیت دروغ ، افترا ، تهمت و ناسزاگویی به یگدیگر و از بین بردن اخلاق را فراموش کرده باشند و یادشان رفته باشد.
بروجردی خاطر نشان کرد: هویت ما به این است که از خرد کامل، عقل جمعی و کرامت انسانی برخوردار باشیم و این می تواند ما را در عرصه جهانی اثبات کرده و اقتصاد را تقویت کند و در این منطقه استراتژیک با این موقعیت سوق الجیشی عظیم، باید از این ظرفیت بزرگ بهره بگیریم و این با چوب و چماق صورت نمی گیرد بلکه به وسیله تعامل با انسان های دیگرو گفت وگو میسر می شود.
وی خاطر نشان کرد: در دوران ریاست جمهوری دکتر روحانی با تلاش ایشان، کارهای زیربنایی شکل گرفته و باید حداقل چهارسال دیگر بماند تا باورهایش و زیرساخت هایش ثمر دهد.
وی یادآور شد: یزدی ها وصفشان نجابت، بزرگی و عطوفت است و بزرگانی را در دامان خود پرورش داده اند که افتخار ایران و تاریخ ساز این سرزمین هستند .