اقدام زیبا و شایسته تقدیر حوزه توانبخشی بهزیستی استان خراسان جنوبی

اقدام زیبا و شایسته تقدیر حوزه توانبخشی بهزیستی استان خراسان جنوبی

اردوی کانون ناشنوایان شهید دستغيب شهرستان بیرجند با حضور جمیله رضازاده ورقچی معاون توانبخشی بهزیستی استان و مدیر بهزیستی شهرستان بیرجند.برگزارشد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران این مراسم با برنامه ریزی قبلی و رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد و در طی این اردو. مسابقات دارت در دو بخش خواهران و برادران و همچنین قرائت زیارت عاشورا و برنامه های مفرح انجام شد

پی نوشت ؛پایگاه خبری تحلیلی اخبار شرق ایران که در بدنه کاری خود توانسته است یکی از خبرنگارتوانیاب استان خراسان جنوبی را به کار گیری کند از این اقدام حوزه توانبخشی بهزیستی استان خراسان جنوبی وتمامی دست اندرکاران این برنامه تقدیر وتشکرمینماید و امیددارد که در آینده نه چندان دور از این اقدامات در بهزیستی استان بیشتر بببنیم

گزارش از امیرحسین صادقپور خبرنگار توانیاب