اقدام زیبا و بی نظیر معاونت امور توانبخشی بهزیستی خراسان جنوبی ومسئول ستاد مناسب سازی و  که در کمتر از یکماه صورت گرفت

اقدام زیبا و بی نظیر معاونت امور توانبخشی بهزیستی خراسان جنوبی ومسئول ستاد مناسب سازی و که در کمتر از یکماه صورت گرفت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران صبح امروز جمیله رضاززاده ورقچی معاونت امور توانبخشی بهزیستی استان و زهرا براتی درمیان مسئول ستاد مناسبسازی بهزیستی استان دوباره با معلولین همراه شدند و به همراه معاونت سیما و منظر ووضعییت فضای سبز شهری از وضعیت مناسب سازی و دسترس پذیری بوستان جنگلی کاجستان توسط معاونت سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری، نماینده مناسب سازی شهرداری بیرجند،نماینده افراد دارای معلولیت، معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی و مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان و

صدر مسئول مناسب سازی شهرداری وحسین لاجوردی مسئول بررسی نحوه مناسب سازی افراد دارای معلولیت هم از بوستان جنگلی کاجستان بازدیدکردند گفتی است این دومین بار است که در کمتر از یک ماه مسئولین ذکر شده با معلولین همراه شده و نحوه مناسب سازی پارکهای سطح شهر را موردبررسی و بازدید قرار میدهند